03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic

Autori Web stranica mogu koristiti tabele na dva osnovna načina. Prvi je raspored struktura na Web stranici. Autori tako postavljaju stavke na mesta gde žele da budu u odnosu na druge stavke. Zovu se tabele rasporeda. Druga vrsta tabela se naziva tabela podataka. Tabele podataka su najčešće.

JAWS najavljuje ulazak i izlazak iz tabele. Dobro osmišljena HTML tabela ima nekoliko prednosti. Jedna od njih je natpis, koji je vidljiv i za korisnike očuvanog vida i koji JAWS čita. Natpis je obično naslov, i obično se pojavljuje iznad tabele. Sledeća prednost je rezime tabele. Rezime tabele nije vidljiv na ekranu za osobe očuvanog vida. Dizajneri Web stranica mogu dodati rezime u HTML kod specijalno za korisnike čitača ekrana. Dobar pregled tabele nam pruža značajan uvid u sadržaj tabele, dajući na neke predstave o tome sadržaju pre nego što uđemo u nju. Obratite posebnu pažnju na rezimea tabela dok čitate ovu stranicu.

3.1. Čitanje tabela

Možete da koristite JAWS brzi taster za navigaciju T da se pomerite brzo između tabela. Na ovoj stranici, svaka tabela ima natpis koji je naslov nivoa dva. Takođe, možete da se krećete po naslovima pritiskom na JAWS brzi taster za navigaciju H za naslove. Ako želite listu svih tabela na stranici, pritisnite INSERT+CTRL+T. Možete da izaberete tabelu i pritisnete ENTER da odete na nju.

Savet: Ako koristite samo JAWS, ili JAWS i MAGic u isto vreme, možete da koristite JAWS brze tastere za navigaciju da se pomerite brzo od tabele do tabele. Ako koristite samo MAGic, koristite listu naslova, INSERT+F6, da dobijete listu svih tabela na stranici. Možete da izaberete tabelu i pritisnete ENTER da odete na nju.

Kada uđete u tabelu, možete da koristite komande za čitanje tabela da se krećete po njoj i čitate informacije iz nje.

3.1.1. Uzastopne prečice za tabele (Table Layer Keystrokes)

Počevši od JAWS verzije 13, uzastopne prečice za tabele vam pružaju brz i lagodan način da se krećete po tabelama. Uzastopne prečice za tabele eliminišu potrebu za zadržavanjem nekoliko tastera odjednom za izvođenje komande za kretanje po tabeli.

Ispod se nalazi lista uzastopnih prečica za kretanje po tabeli. Pritisnite i otpustite INSERT+RAZMAKNICA, nakon čega sledi pritisnuto T da dobijete uzastopne prečice za tabele. Onda pritisnite neku od sledećih prečica.

 • H ili ZNAK PITANJA (?) da izlistate prečice koje možete da koristite.
 • TASTATURNE STRELICE da se pomerite na ćeliju iznad, ispod, levo ili desno
 • NUM PAD (numerička tastatura) 5 da pročitate trenutnu ćeliju.
 • HOME da se pomerite na početak trenutnog reda
 • END da se pomerite na kraj trenutnog reda
 • CTRL+HOME da skočite na prvu ćeliju u tabeli.
 • CTRL+END da skočite na poslednju ćeliju u tabeli.
 • CONTROL+STRELICA GORE, da se prebacite na početak trenutne kolone
 • CONTROL+STRELICA DOLE, da se prebacite na dno trenutne kolone
 • CONTROL+STRELICA LEVO, da se prebacite na početak trenutnog reda
 • CONTROL+STRELICA DESNO, da se prebacite na kraj trenutnog reda
 • CONTROL+ENTER, prebacite se na sledeću tabelu
 • CONTROL+SHIFT+ENTER, prebacite se na prethodnu tabelu
 • SHIFT+STRELICA GORE da pročitate trenutni red.
 • SHIFT+PAGE UP da pročitate od trenutne ćelije do kraja reda.
 • SHIFT+HOME da pročitate od početka reda do trenutne ćelije.
 • SHIFT+NUM PAD (numerička tastatura) 5 da pročitate trenutnu kolonu.
 • SHIFT+PAGE DOWN da pročitate od trenutne ćelije do kraja kolone.
 • SHIFT+END da pročitate od početka kolone do trenutne ćelije.

Uzastopne prečice za tabele ostaju aktivne sve dok ne pritisnete taster koji ne izvršava komandu nad tabelom, kao što su ESC, RAZMAKNICA, TAB ili ENTER.

Podrazumevano ponašanje za JAWS verzije 12 ili novije je da čita samo one naslove koji su pravilno označeni kao naslovi od strane autora tabele.

U mnogim tabelama, u prvom redu, idući s leva na desno, nalaze se zaglavlja sa informacijama o kolonama ispod njih. Takođe, često se u prvoj koloni, nalaze zaglavlja sa informacijama o redovima. Ako tabela nije pravilno kodirana, JAWS i MAGic se mogu podesiti da tretiraju informacije iz prvog reda i prve kolone kao zaglavlja. Podešavanja za JAWS su:

 • Samo označena zaglavlja (podrazumevano)
 • Isključeno
 • Red
 • Kolona
 • Red i kolona

Ako su u tabeli pravilno označena zaglavlja kolona i redova, kada se pomerate levo i desno u tabeli, čućete zaglavlje kolone i sadržaj trenutne ćelije. Kada se pomerate gore / dole u tabelu, čućete zaglavlje reda i sadržaj trenutne ćelije.

JAWS i MAGic pregledaju HTML kod da vide da li je autor HTML tabele kodirao ćelije tabele sa <TH> elementom ili zaglavljem tabele. Pored toga, JAWS i MAGic pregledaju opseg osobina/obeležja, koji mogu biti korišćeni od strane autora dokumenta da pruže informacije o zaglavlju u tabeli. Ako tabela nije specifično kodirana sa pravilnim zaglavljima redova i kolona, JAWS i MAGic mogu da se podese da se ponašaju kao da jesu.

U prve dve tabele u nastavku možete da nađete primere zaglavlja redova i kolona koje su označene kao zaglavlja. U prvoj tabeli je pravilno kodirana <TH> oznaka zaglavlja tabele za prvi red i prvu kolonu. Međutim, u drugoj tabeli je pravilno kodirana <TH> oznaka zaglavlja tabele u prvom redu. Ne postoje zaglavlja za redove u drugoj tabeli. Međutim, pošto su ove prve dve tabele označene pravilno, JAWS i MAGic dobro čitaju informaciji iz zaglavlja.

U prvoj tabeli autor je koristio prvi red i prvu kolonu za zaglavlja tabele, i kada koristite JAWS i MAGic komande za čitanje da pročitate trenutnu ćeliju čućete sledeće informacije:

 • Položaj reda i kolone u tabeli
 • Zaglavlje kolone (vreme)
 • Zaglavlje reda (mreža)
 • Naziv TV serije koja se nalazi u ćeliji gde se trenutno nalazi pokazivač

Napomena: Ako niste u režimu uzastopnih prečica za tabele, pritisnite i otpustite INSERT+RAZMAKNICA, i zatim T. Onda pritisnite NUM PAD (numerička tastatura) 5 da pročitate trenutnu ćeliju.

TV program sa zaglavljima kolona i redova

  8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM
ABC Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
CBS The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
FOX Bones Gracepoint Local Programming
NBC The Biggest Loser Bad Judge A to Z ParenthoodU drugoj tabeli autor je koristo zaglavlje tabele samo u prvom redu. Imena kanala su izostavljena iz prve kolone. U ovom slučaju kada koristite JAWS i MAGic komande za čitanje trenutne ćelije čućete sledeće:

 • Položaj reda i kolone u tabeli
 • Zaglavlje kolone (vreme)
 • Naziv TV serije koja se nalazi u ćeliji gde se trenutno nalazi pokazivač

TV program sa zaglavljima samo kolona

8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM10:00 PM10:30 PM
Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
Bones American Idol Fox 5 News at 10
The Biggest Loser Bad Judge A to Z ParenthoodTreća tabela je kao i prva, samo što autor NIJE koristio HTML oznake za zaglavlja tabele. U ovom slučaju, možete da podesite JAWS da ih pročita.TV program sa zaglavljima kolona i redova koja nisu pravilno označena.

  8:00 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:30 PM 10:00 PM 10:30 PM
ABC Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
CBS The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
FOX Bones Gracepoint Local Programming
NBC The Biggest Loser Bad Judge A to Z ParenthoodVEŽBA: Pratite korake u nastavku u kojima tražimo od JAWS da pročita zaglavlja redova i kolona tabele koja nema odgovarajuće oznake.

 1. Pritisnite INSERT+V da otvorite JAWS okvir za dijalog Brza podešavanja sa stranicom Tabele u prednjem planu. Otvara se okvir za dijalog Brza podešavanja sa uređivačkim polje za pretraživanje u fokusu.
 2. Otkucajte table titles (naslov tabele) u polju za uređivanje. U prikazu u obliku stabla su filtrirane sve stavke koje se ne odnose na naslov tabele.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na stavku u pregledu u obliku drveta. Čućete da JAWS saopštava "Only Marked Headers." (samo označena zaglavlja).
 4. Pritisnite RAZMAKNICA da ovo promenite u Table Titles - Both Row and Column (Naslovi tabele - redovi i kolone).
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Okvir za dijalog Brza podešavanja se zatvara.
 6. Krećite se po tabeli i pokušajte da je ponovo čitate. Možete da pritisnete SHIFT+T da se prebacite na prethodnu tabelu. Da li sada ovo ima više smisla?
 7. Vratite se u Brza podešavanja Table Titles Announce - Only Marked Headers (saopšti naslov tabele - samo označena zaglavlja) ponovo kada završite.

Četvrta tabela ima samo vreme navedeno na vrhu. Imena TV mreža iz prvog reda su uklonjena. Ponovo, autor NIJE koristio oznake za zaglavlja tabela u HTML. Kada pročitate trenutnu ćeliju, čućete samo sledeće:

 • Položaj reda i kolone u tabeli
 • Spisak TV programa od trenutne ćelije

Zbog toga što tabela nije označena ispravno, JAWS ne može da čita zaglavlja kolona.TV program sa zaglavljima samo kolona koja nisu pravilno označena.

8:00 PM 8:30 PM 9:00 PM 9:30 PM 10:00 PM 10:30 PM
Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
Bones Gracepoint Local Programming
The Biggest Loser Bad Judge A to Z ParenthoodKada naiđete na ovakvu vrstu tabela, možete da promenite JAWS način čitanja zaglavlja kolona i redova. U ovom slučaju, znate da su informacije u prvom redu na vrhu svake kolone, iako one nisu pravilno označene. Takođe znamo da NE želite da imate prvu kolonu kao zaglavlje redova.

VEŽBA: Pratite korake u nastavku u kojima tražimo od JAWS da pročita zaglavlja samo kolona tabele koja nema odgovarajuće oznake.

 1. Pritisnite INSERT+V da otvorite JAWS okvir za dijalog Brza podešavanja sa stranicom Tabele u prednjem planu. Otvara se okvir za dijalog Brza podešavanja sa uređivačkim polje za pretraživanje u fokusu.
 2. Otkucajte table titles (naslov tabele) u polju za uređivanje. U prikazu u obliku stabla su filtrirane sve stavke koje se ne odnose na naslov tabele.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na stavku u pregledu u obliku drveta. Čućete da JAWS saopštava "Only Marked Headers." (samo označena zaglavlja).
 4. Pritisnite RAZMAKNICA da ovo promenite u Table Titles - Column (Naslovi tabele - kolone).
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Okvir za dijalog Brza podešavanja se zatvara.
 6. Krećite se po tabeli i pokušajte da je ponovo čitate. Možete da pritisnete SHIFT+T da se prebacite na prethodnu tabelu. Da li sada ovo ima više smisla?
 7. Vratite se JAWS u Brza podešavanja Table Titles Announce - Only Marked Headers (saopšti naslov tabele - samo označena zaglavlja) ponovo kada završite.

3.2. Režimi predstavljanja dokumenta

Postoje dva različita režima predstavljanja dokumenta koje možete da koristite kada čitate tabele pomoću JAWS-a. Jednostavni (simple) raspored i ekranski raspored. Kod jednostavnog rasporeda, svaka ćelija u tabeli je prikazana u zasebnom redu u virtuelnom međuspremniku. Ekranski raspored omogućava vam da pročitate tabele po redovima isto kao što su predstavljene na ekranu. Kod ekranskog rasporeda, svaki red u tabeli je prikazan u zasebnom redu i svaka ćelija je odvojena vertikalnom linijom. Ovo vam omogućava da dobijete mnogo bolju predstavu o tome kako je tabela struktuirana i kako se ćelije u redu odnose međusobno.

MAGic savet: MAGic podrazumevano koristi režim ekranskog rasporeda automatski. Dakle, ako MAGic radi sam ili sa JAWS istovremeno, i kada pritisnete STRELICA DOLE da se pomerite kroz tabelu, MAGic čita i ističe ceo red. Kada se MAGic izvršava u isto vreme sa JAWS, MAGic rukuje uvećanjem i isticanjem teksta, JAWS govorom. MAGic postavlja JAWS u režim ekranskog rasporeda kada istovremeno rade.

 

MAGic ističe i okružuje ceo red koji se čita.

MAGic ističe i okružuje ceo red koji se čita.

 

Režim ekranskog rasporeda je takođe koristana kada koristite samo JAWS i želite da kopirate ceo red tabele i nalepite u neki drugi dokument u jednom redu. Podrazumevani režim predstavljanja dokumenta u JAWS-u je jednostavni raspored.

3.2.1. Da privremeno omogućite režim ekranskog rasporeda kada se JAWS izvršava samostalno, uradite sledeće:

 1. U Internet Explorer-u, pritisnite INSERT+V. Otvara se okvir za dijalog Brza podešavanja sa uređivačkim polje za pretraživanje u fokusu.
 2. Otkucajte document presentation (predstavljanje dokumenta) u uređivačkom polje za pretraživanje. U prikazu u obliku stabla je filtrirano sve što se ne odnosi na predstavljanje dokumenta.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE dok u fokus ne dođe režim predstavljanja dokumenta.
 4. Pritisnite RAZMAKNICA da odaberete ekranski raspored.
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA.

Napomena: Po pravilu, Brza podešavanja za JAWS se čuvaju na hard disku računara, i takva ostaju sve dok ih ne promenite.

Kada budete vežbali čitanje tabela pomoću JAWS u sledećem odeljku, eksperimentišite sa režimima ekranskog i jednostavnog rasporeda da vidite koji vam više odgovara.

3.2.2. Trajno aktiviranje režima ekranskog rasporeda za sve HTML i PDF tabele

Ako utvrdite da je režim ekranskog rasporeda bolje prilagođen vašim potrebama, možete da uradite sledeće da trajno omogućite ovaj raspored u HTML i PDF tabelama.

 1. U Internet Explorer-u, pritisnite INSERT+F2.
 2. Izaberite Settings Center - centar za podešavanje i pritisnite ENTER.
 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+D da se prebacite na Default, all files, setting (podrazumevano, sve datoteke, postavke). Možete da čitate naslovnu traku centra za podešavanje sa INSERT+T.
 4. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje. Otkucajte "select layout" (izaberi raspored) bez navodnika.
 5. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na Select Layout (izaberi raspored) u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta.
 6. Pritisnite RAZMAKNICA da se prebacite između jednostavnog i ekranskog rasporeda.
 7. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Promene su učinjene i sačuvane. Centar za podešavanje (Settings Center) je zatvoren.

3.3. Vežbajte sa više tabela

U sledećoj tabeli se govori o temperaturi vazduha i vode u području Tampa Bay. Područje Tampa Bay ima u proseku 361 sunčani dan godišnje. Ginisova knjiga rekorda boduje Saint Petersburg sa najvećim brojem sunčanih dana u godini: 768. Ovoliko sunca vam omogućava da uživate na plažama, među kojima su dve od deset najbolje ocenjenih u zemlji (SAD).

 

Prosečna temperatura u Saint Petersburg-u

MesecViša temperatura vazduhaNiža temperatura vazduhaTemperatura vode
Januar 70 stepeni 50 stepeni 64 stepeni
Februar 71 stepeni 51 stepeni 65 stepeni
Mart 77 stepeni 58 stepeni 69 stepeni
April 81 stepeni 61 stepeni 73 stepeni
Maj 88 stepeni 67 stepeni 79 stepeni
Jun 89 stepeni 71 stepeni 82 stepeni
Jul 90 stepeni 75 stepeni 84 stepeni
Avgust 90 stepeni 75 stepeni 86 stepeni
Septembar 89 stepeni 73 stepeni 82 stepeni
Oktobar 82 stepeni 65 stepeni 78 stepeni
Novembar 78 stepeni 56 stepeni 71 stepeni
Decembar 72 stepeni 50 stepeni 64 stepeniGore navedene informacije su preuzete sa Web sajta privredne komore Saint Petersburg-a.

VEŽBA: Pokušajte da ponovo čitate prethodnu tabela korišćenjem režima ekranskog rasporeda umesto jednostavnog raspored. Ako vam je potreban podsetnik o tome kako da se prebacite između režima predstavljanja dokumenata, pogledajte koraci za prebacivanje u režim ekranskog rasporeda. Kada završite, vratite JAWS nazad u režim jednostavnog rasporeda.

Surf's Up takođe koristi kaskadni opisi stila (CSS) u svrhe formatiranja. Korišćenje CSS je najbolja praksa i tehnika Web dizajna i najbolji način da se postigne dobro formatiranje. Jedna od tehnika formatiranja koju koristimo u Surf's Up jeste ta da imamo ćelije koje su klasifikovane kao elementi zaglavlja tabele obojeni limun žutom pozadinskom bojom, koja je tamnija od pozadinske boje slonovače u ostalim ćelijama tabele.

Tabela u nastavku je primer tabele koja koristi ID, AXIS i HEADERS atribute - osobine/obeležja za dostavljanje različitih informacija JAWS-u kada se kreće po različitim oblastima tabele. Na primer, kada se kreće gore-dole po koloni Ime zaposlenog, čujemo ime Division-a (html tag "div") za zaglavlje tog reda. Međutim, kada se kreće gore-dole po koloni telefonski lokal, čujemo ime zaposlenog za zaglavlje tog reda. Ime zaposlenog je zapravo u koloni dva, ali HTML kod govori JAWS da ga tretira kao zaglavlje reda u ovom slučaju, a ne tekst u prvoj koloni. U ovom slučaju, JAWS čita pravilno bez potrebe da se promene postavke za JAWS, jer je autor tabele izdvojio vreme da koristi dobru praksu za kodiranje HTML tabele. Bilo koja ćelija može da se poziva kao zaglavlje za bilo koju drugu ćeliju (ili ćelije) unutar tabele korišćenjem ove tehnike.

 

Odeljenja i lokali zaposlenih

Naziv odeljenjaIme zaposlenogTelefonski lokal
Otprema John Smith 543
Prijem Lee Johnson 123
Računovodstvo Sharon Jones 222

 

Sledeća tabela je mnogo složenija, ali primetite kako je JAWS čita. Kada se pomerate gore-dole u drugoj koloni, gde je ime kompanija, informacije se uzimaju iz prve kolone, region. Kada se pomerate gore-dole u bilo kojoj koloni od treće do osme, informacije se uzimaju iz kolone dva, ime kompanije. Čućete takođe i osobinu/obeležje AXIS izgovoren rečima "Oblast" i "Gde".

 

Kontakt za prodaju po državama

 KompanijaAdresaGradDržavaBroj telefonaFaksProizvodi
WestScreen Readers Unlimited 52 Third Ave. Los Angeles CA 555-555-1234 949-555-0101 Screen Readers
Access Now 115 Webb Street Seattle WA 206-555-7777 206-555-7778 Software; Braille Displays; Embossers; Notetakers
Webb Access Group 100 Main Street Phoenix AZ 602-555-3131 602-555-3132 Software; Web Accessibility Consulting
Accessible World 5 N. 7th Street San Francisco CA 1-800-555-2190   Software; Braille Displays; Embossers; Notetakers
MidwestSpecial Computers, Inc. 121 4th Street, Suite I Chicago IL 800-555-1478 708-555-2221 Software; Braille Displays; Embossers; Notetakers
IndyPendence Day Computing 2110 Freedom Dr. Indianapolis IN 1-800-555-1332 317-555-6261 Software; Braille Displays; Embossers; Notetakers
Touch the World, Inc. 82 S. Broadway Cincinnati OH 1-800-555-3691 513-555-2221 Software; Braille Displays; Embossers; NotetakersU sledećoj tabeli, prvi red se zapravo prostire po celoj širini tabele, preko svih pet kolona. JAWS koristi COLSPAN i SCOPE atribute-osobine/obeležja da utvrdi kako treba da pročita informacije u tabeli. Pokušajte sada da pročitate ovu tabelu.

Izveštaj prodaje

Prodati proizvodi
 Prva nedeljaDruga nedeljaTreća nedeljaČetvrta nedelja
Januar Jabuke Kruške Pomorandže Grožđe
Februar Mango Mandarine Jagode Kivi
Mart Trešnje Limeta Limun Dinje3.4. Kopiranje i lepljenje informacija iz tabela

Možete da izaberete tekst u HTML tabeli i da ga zatim kopirate, isto kao u svakom drugom dokumentu. Možete da nalepite ovu informaciju u uređivač teksta, kao što su Notepad - Beležnica ili Microsoft Word. Počevši do JAWS 9.0 i MAGic 11.0 omogućeno je da izaberete tekst pomoću tastature, uključujući i tabele, u HTML dokumentu ili Web stranici, i zadržavajući formatiranje sa originalne stranice ili dokumenta nalepite ga u HTML formatiranu elektronsku poštu ili Word dokument. Na primer, sada možete da izaberete tabelu, linkove, naslove i drugo iz HTML-a okruženja i nalepiti ih u Microsoft Word ili HTML elektronsku poštu. Ovo je je sjajno za osobe kojima je potrebno kopiranje materijala sa Web-a i njegovor korišćenje u izveštajima i drugim dokumentima u kojima je potrebno sačuvati originalno formatiranje.

Podrazumevani režim i za JAWS i za MAGic je Select and Copy - Full content using onscreen highlight (izaberi i kopiraj - kompletan sadržaj korišćenjem ekranskog markiranja). Ovo je nova funkcija koja vam omogućava vizuelno obeležavanje izabranog teksta pomoću tastature.

VEŽBA: Ako imate JAWS koji se izvršava sam ili u kombinaciji sa MAGic-om, uradite sledeće da bi ste izabrali i kopirali celu tabelu sa Web stranice:

 1. Pritisnite slovo T da se pomerite na tabelu na stranici.
 2. Pritisnite STRELICA GORE da se pomerite na prvu liniju kako bi ste tada čuli kako JAWS saopštava broj redova i kolona u tabeli.
 3. Zatim pritisnite F8 da izaberete celu tabelu. Ova prečica može se koristiti kada je pokazivač na početku tabele.
 4. Pritisnite CTRL+C da kopirate izabranu tabelu u međumemoriju.
 5. Pokrenite program kao što je Microsoft Word i zatim pritisnite CTRL+V da nalepite tabelu koju ste kopirali. Primetite kako je sačuvana struktura i formatiranje tabele. Trebalo bi da izgleda isto u programu za obradu teksta i na Web stranici

MAGic korisnici mogu izabrati tabelu korišćenjem tastaturnih komandi kao što je SHIFT+STRELICA DOLE da izaberu redove ili da kliknu i obeleže pomoću miša.