Korisničko uputstvo za PAC Mate Portable Braille Display - Brajev red

Indeks članaka

PAC Mate

Prenosni Brajev red - displej

Uputstvo za upotrebu Freedom Scientific

Decembar 2008

 

 

Objavljeno od strane

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

prevedeno: jul 2012.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft, Windows NT, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP Home i Professional su registrovani zaštitni znaci Microsoft Corporation u USA (Sjedinjenim američkim državama) i/ili drugim zemljama.

Copyright © 2008 Freedom Scientific. Sva prava zadržana.

Poslednja prepravka 9.12.2008