Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-1.Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni

Uvodni - reklamni opis uređaja Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

Verzija .pdf za preuzimanje i štampu Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni

Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni

Sadržaj ove stranice

Vrati se na sadržaj Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440.

 1. Šta je PAC Mate Omni
 2. Usvojena pravila dokumentacije
 3. Korišćenje Windows Mobile sa PAC Mate Omni
 4. Personalizovanje PAC Mate Omni-a
 5. Traženje pomoći
 6. Korišćenje onlajn pomoći

Čestitamo Vam kupovinu PAC Mate Omni BX400/420/440. BX400 je sjajni pomoćnik za lične podatke dizajniran i osmišljen u Freedom Scientific-u. BX400 koristi X-scale tehnologiju za povećanje performansi i smanjenje potrošnje koja rezultira dužim trajanjem baterije.

Šta je PAC Mate Omni?

PAC Mate Omni linija računara kombinuje Windows Mobile® 6,0 operativni sistem sa JAWS® tehnologijom čitanja ekrana. Nudi najnoviju u mobilnu tehnologiju tako da čini moćno prenosno sredstvo za upravljanja podacima. Kombinacija karakteristika specifičnih za slepe osobe napisanih od strane Freedom Scientific-a, bogatstvo nizom alata za upravljanje informacijama koje nudi Microsoft, kao i mogućnost da se instalira širok spektar Windows Mobile aplikacija čini PAC Mate Omni jedinstvenim PDA (Ličnim digitalnim asistentom) za slepe osobe.

Ključne karakteristike:

 • JAWS čitač ekrana (screen reader) za Windows Mobile
 • Četvorostrani pokazivač (u obliku krsta) za jednostavnu navigaciju i izvršenje komandi
 • Osam funkcijskih tastera za izvršenje specifičnih komandi u aplikacijama
 • Jednoručni Brajev režim unosa (Brajeva tastatura)
 • Intel® XScale 400 MHz procesor
 • 64 MB RAM memorije
 • 128 MB fleš memorija
 • 2 CompactFlash Tip II slota (za kartice)
 • USB se automatski podešava da PAC Mate Omni koristi Host ili Client mod
 • Activesync
 • Infrared Wireless ulazno/izlazni port
 • Punjiva baterija
 • Ugrađeni mikrofon i spoljni mikrofonski priključak omogućavaju Vam da brzo snimate glasovne beleške
 • Ugrađeni zvučnici i stereo priključak za slušalice
 • Dual stereo mikser tako možete da slušaju medijske fajlove (npr. muziku) i JAWS u isto vreme

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Usvojena pravila dokumentacije

 • Komande su napisane u dva formata, navedene kao Brajevo slovo ili znak ili kao specifikacija tačkastog oblika Brajevog znaka. Kada su navedeni tačkasti oblici, brojevi tačaka su spojeni crticama. Sve tačke moraju da budu pritisnute u isto vreme.
 • Znak plus (+) označava da se tasteri pritiskaju zajedno. Na primer, "Pritisni TAČKA 5+STRELICA DESNO da pređete na i čitate sledeću reč".
 • "Chord" komanda je komanda koja uključuje RAZMAKNICU (SPACEBAR).
 • Složene (Layered) komande su dvodelne komande. Pritisnete prvi niz tastera, otpustite ih, i pritisnete drugi niz tastera. Na primer, "pritisnite I CHORD, T da bi ste pročitali naslov tekućeg prozora."
 • Izraz program je sinonim sa terminom aplikacija i mogu se koristiti ravnopravno u ovom priručniku.
 • Drugi zaključak je preporuka u vezi aktivnog stanja aplikacije. Kada je aplikacija u aktivnom stanju, to znači da se PAC Mate Omni fokusira na nju i određene prečice na nju utiču. PAC Mate Omni daje zvučnu povratnu informaciju kojom ukazuje na aktivno stanje.
 • U pokušaju da budu u skladu sa novim preporukama Uprave za Brajevo pismo u Severnoj Americi (BANA, Braille Authority of North America), termin kratkopis je sinonim sa terminom Grade 2 i termin prošireni Braj sinonim za računarsko Brajevo pismo. Ovi termini se koriste ravnopravno kroz ovaj priručnik.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Korišćenje Windows Mobile sa PAC Mate Omni

Korišćenje Windows Mobile sa PAC Mate Omni je prilično lako kada steknete osnovna znanja i veštine. Preporučuje se da pročitate i nauče ovaj odeljak s obzirom da vas uči osnovnim PAC Mate Omni veštinama potrebnim za rad sa Windows Mobile.

Pokretanje PAC Mate Omni-a

Pre nego što pokrenete vaš PAC Mate Omni po prvi put, uključite strujni adapter (punjač) u zidnu utičnicu i onda priključite drugi kraj u PAC Mate Omni priključak za napajanje koji se nalazi sa desne strane uređaja. Onda, pritisnite je prekidač za uključivanje/isključivanje, koji je se nalazi pored priključka za napajanje. Da bi vam ukazao na to da je uključen, PAC Mate Omni koristi rastući zvuk, a kada se isključuje, koristi opadajući zvuk.

Nakon nekoliko sekundi čućete, "JAWS for Pocket PC is ready."

Možete odmah početi sa korišćenjem vaš PAC Mate Omni dok se puni, ali punite bateriju najmanje tri sata pre korišćenja vašeg PAC Mate Omni bez strujnog adaptera.

Orijentacija na tastaturi i osnovne komande

PAC Mate Omni BX tastatura se sastoji od Perkins-ove (Brajeve) tastature, razmaknice, osam funkcijskih tastera, i četvorostranog pokazivača. Osam Brajevih (Perkins) tastera s leva na desno su: 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 i 8. Između tastera 1 i 4 nalazi se četvorostrani pokazivač. Četvorostrani pokazivač odgovara streličnim tasterima na QWERTY tastaturi. Iznad svakog Brajevog tastera nalaze se osam odgovarajućih funkcijskih tastera. S leva na desno, to su: F7, F3, F2, F1, F4, F5, F6, i F8. Razmaknica (spacebar) se nalazi ispod četvorostranog pokazivača. Koristite razmaknicu u kombinaciji sa nekim od Brajevih ili funkcijskih tastera za stvaranje "CHORD" komandi.

Na primer: Možete da učite o svakom Brajevom ili funkcijskom tasteru korišćenjem tastaturne pomoći (TAČKE 1-4-5-6-8 CHORD). Za izlazak iz tastaturne pomoći, pritisnite TAČKE 1-4-5-6-8 CHORD ponovo.

Ova slika pokazuje izgled BX Brajeve  tastature. Slika tasature prikazuje funkcijske tastere kako je opisano u tekstu.

 • F1 (zatvori ili izađi)
 • F2 (Linija menija)
 • F3 (FSCalc)
 • F7 (štoperica)
 • Četvorostrani pokazivač (GORE, DOLE, LEVO,iSTRELICA DESNO)
 • F4 (Start Meni - Početni meni)
 • F5 (Recent Applications - Meni nedavno korišćenih aplikacija)
 • F6 (FSEdit)
 • F8 (Pretraživač fajlova (File Explorer))
 • F1+F2 (aktivira levu programabilnu prečicu)
 • F4+F5 (aktivira desnu programabilnu prečicu)
 • F1+F4 (saopštava trenutna stanja leve i desne programabilne prečice)
 • F3+F7 (smanjuje jačinu sistemskog zvuka)
 • F6+F8 (povećava jačinu sistemskog zvuka)
 • F1 CHORD (Screen Refresh - osvežavanje ekrana)
 • F2 CHORD (Kontekstni Meni )
 • F3 CHORD (Kalendar)
 • F7 CHORD (Contacts-Kontakti)
 • F4 CHORD (vreme/datum)
 • F6 CHORD (Inbox - primljene poruke)
 • F8 CHORD (Tasks - zadaci)
 • TAČKA 8 (ENTER)
 • TAČKA 7 (Pomak unazad (Backspace))
 • TAČKE 1-2 CHORD (SHIFT+TAB)
 • TAČKE 6-8 (Prestanak govora)
 • S CHORD, STRELICA GORE (Pojačanje jačine zvuka)
 • S CHORD, STRELICA DOLE (Smanjenje jačine zvuka)

Napomena: CHORD se kreira bilo kada prilikom pritiska RAZMAKNICE u kombinaciji sa ostalim tasterima.

Pored toga, mnogi PAC Mate Omni meniji omogućavaju navigaciju po početnom slovu.

Za više informacija o komandama, pogledajte Dodatak A: Komande PAC Mate Omni-a

Druga komanda koju treba da upoznate omah je F2 CHORD. Ova komanda pokreće kontekstni meni, koji vam omogućava da brzo obavljate potrebnu akciju na aplikaciji. Na primer, možete da koristite u kontekstni meni da isečete (Cut), umnožavate (Copy), izaberete sve, nalepite (Paste), obrišete ili napravite novi folder (fasciklu). Za pristup u kontekstnom meniju, izaberete stavku kao što je reč u dokumentu, datum u kalendaru ili fajl na listi pregleda i pritisnite F2 CHORD. Meni se otvara sa raznim komandama, izaberite jednu komandu sa četvorostranim pokazivačem i pritisniteTAČKA 8. Ili pritisnite F1 da izađete iz menija bez izvođenja akcije.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Pregled programabilnih tastera prečica (Soft Keys)

Programabilni tasteri prečice (Soft Keys) su na raspolaganju većini Windows Mobile aplikacija, tako da je važno da shvatite kako rade zato što ćete ih intenzivno koristiti na PAC Mate Omni. Leva i desne programabilna prečica su virtuelni tasteri koji obavljaju različite funkcije u zavisnosti od programa koji se koristi. Prečice su generalno zadužene za najčešće akcije na trenutnom ekranu. Na primer, u većini programa, desna prečica otvara meni dok leva može da obavlja neke zajedničke akcije kao što su otvaranje novog dokumenta, odgovor na e-mail poruku, ili odlazak na prethodnu web stranicu. Kada jednom upoznati mnoštvo akcija koje prečice obavljaju, shvatićete da su one veoma pogodne za korišćenje.

Kako se zadaci prečica menjaju na osnovu trenutno aktivnog ekrana,PAC Mate Omni će automatski objaviti trenutnu akciju prečice kada se prvi put otvara novi ekran. Na primer, ako odete na početni ekran (Today Screen) iz drugog programa, čućete "Today", a zatim "left soft key is Calendar right soft key is Contacts". Ako otvorite aplikaciju ili ekran i ne dobijete saopštenje o prečicama, to znači da prečice nisu na raspolaganju u ovom programu.

Koristite F1+F2 da aktivirate levu programabilnu prečicu i F4+F5 da aktivirate desnu programabilnu prečicu. Pored toga, možete da koristite komandu F1+F4 u bilo koje vreme da vam PAC Mate Omni saopšti trenutnu akciju prečice. Ako prečice nisu dostupne, bićete obavešteni.

Kada bolje upoznate korišćenje prečica i razne funkcije koje one vrše, možda ćete odlučiti da više ne želite da čujete saopštenja pri svakoj promeni. Da bi ste isključili automatsko objavljivanje prečica, uradite sledeće:

 1. Otvorite Start Meni - Početni meni (F4) i pritisnite S da izaberete podešavanja.
 2. Pritisnite V još jednom da pređete na podešavanje pričljivosti (Verbosity Settings) i pritisniteTAČKA 8.
 3. Kada se okvir za dijalog podešavanja pričljivosti (Verbosity Settings) otvori, uradite sledeće:
  • U nivo pričljivosti (Verbosity Level) kombinovanoj listi, koristite četvorostrani pokazivač za izbor naprednog (Advanced). Automatsko objavljivanje prečice je dostupno samo za početnike (Beginner), koji je podrazumevani nivo pričljivosti i srednji nivo (Intermediate).
  • Ako ne želite da koristite nivo napredne pričljivosti, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da pređete na taster podešavanja (Preferences) pritisnite TAČKA 8. Na listi vrsta poruka, pritisnite STRELICA DOLE da pređete na programabilne tastere prečice (Soft Keys), pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu, onda pritisnite F1 da se vratite u okvir za dijalog podešavanja pričljivosti.
 4. Pritisnite F1 za sačuvate promene i zatvorite okvir za dijalog podešavanja pričljivosti, i još jednom da zatvorite okvir za dijalog podešavanja.

Upamtite: Čak i ako izaberete da se ne objavljuju programabilni tasteri, možete još uvek koristiti F1+F4 da u svakom trenutku saslušate trenutne aktivnosti prečica.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Orijentacija na početnom ekranu (Today Screen)

Kada uključite PAC Mate Omni vaš početni ekran (Today Screen) je odmah na raspolaganju. Na vašem početnom ekranu (Today Screen) se nalaze osam podrazumevanih aplikacija: sistemski datum i vreme, korisnički podaci, e-mail porukezadaci , obaveze, prijava na Windows Live, pretraživanje (Live Search), i napunjenost baterije. Pomerate se kroz ove aplikacije korišćenjem GORE ili STRELICA DOLE na četvorostranom pokazivaču. Na ovaj način se možete kretati po svim menijima, uključujući i Start Menu - početni meni. Za aktiviranje bilo koje aplikacije na početnom ekranu (Today Screen) ili u meniju pritisnite TAČKA 8. Kada pritisnete TAČKA 8 na pretraživanje (Live Search), nalazite se u polje za editovanje (uređivanje) gde možete da unesete pojam za pretragu. Ako je vaš PAC Mate Omni povezan na internet, pritiskom na TAČKA 8 će otvoriti stranu u Mobilnom Internet pretraživaču (Internet Explorer Mobile) koji sadrži spisak rezultata pretrage.

Napomena: "Prijavi se u Windows Live (Sign into Windows Live)" opcija se razlikuje od Windows Live Messenger. Korišćenje ove stavke omogućava vam je da direktno pristupate osnovnom Windows Live servisu. Međutim, ako imate Windows Live Messenger nalog, isto korisničko ime i lozinka će funkcionisati i ovde. Za više detalja o Windows Live, posetite Windows Live web sajt.

Da osvezite početni ekran tako da odražava većinu trenutnih informacija, pritisnite F1 CHORD.

Kod onih stavki na početnom ekranu koje se otvaraju kao okviri za dijalog ili pregledi u obliku liste (List Views), pritisnite F1 da ih zatvorite i vratite se na početni ekran.

Prilagođavanje početnog ekrana za prikaz samo onih stavki koje najčešće koristite je jedna od opcija u okviru za dijalog početnog ekrana (Today dialog box), koji se nalazi u listi podešavanja ispod ličnih podešavanja (Personal page).

Iz početnog ekrana možete brzo pristupiti vašim kontaktima i obavezama sa jedinim pritiskom tastera. Pritisnite F1+F2 da otvorite kalendar ili F4+F5 da otvorite kontakte.

Bez obzira gde se nalazite ili šta radete na PAC Mate Omni, Početni (Start) Meni je uvek dostupan sa F4.

Napomena: Dok budete istraživali vaš PAC Mate Omni, povremeno ćete nailaziti na nepodržavani sadržaj (unsupported features) ili izraze kao što su reči "pritisni ovde (tap here)" ili "pritisni i zadrži (tap and hold)". Na primer za "pritisni ovde (tap here)", pritisnite TAČKA 8. Na primer za "pritisni i zadrži (tap and hold)", pritisnite F2 CHORD.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Raspored programa i meniji

Obično, većina programa imaju menije sa stavkama kao što su novo (New), uredi (Edit), ili alati (Tools). U programima koji koriste programabilne tastere prečice (Soft Keys), desna prečica ili F4+F5 će obično otvoriti meni. U aplikacijama koje ne koriste programabilne tastere prečice (Soft Keys), kao što je FSEdit, komanda za pristup meniju je F2. Pritisnite TAČKA 8 na stavku menija koju želite da otvorite.

Mnogi meniji imaju podmenije, koji se učestalo saopštavaju. Da otvorite podmeni, pritisnite TAČKA 8 ili STRELICA DESNO da otvorite podmeni i koristite STRELICA LEVO da se vratite u prethodni meni.

Napomena: U programima gde desna programabilna prečica F4+F5 otvara meni, možete još uvek da koristite F2 da otvorite meni, takođe. U ovakvoj situaciji, pritisak F2 otvara mali meni koji sadrži levu i desnu programabilnu prečicu. STRELICA DOLE u meniju i pritisnite TAČKA 8 ZA OTVARANJE GLAVNOG (OSNOVNOG) MENIJA U PROGRAMU. U većini slučajeva, međutim, mnogo je brže da koriste samo F4+F5 kada su na raspolaganju.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Rad sa okvirima za dijalog i kontrolama

Okviri za dijalog su mali prozori koji se obično pojavljuju nakon izbora iz menija. Sadrže kontrole koje se koriste da konfigurišu razna podešavanja.

Postoji mnogo vrsta kontrola u okvirima za dijalog, kao što su polja za uređivanje (Edit Fields), kombinovane liste i klizači.

U okvirima za dijalog, TAČKE 4-5 CHORD vas pomeraju napred kroz kontrolu, dok TAČKE 1-2 CHORD vas pomeraju unazad.

Višestrani okviri za dijalog (Multi-Page dialog boxes)

Višestrani okvir za dijalog je okvir za dijalog sa više strana (tabova). Kada ste otvorili višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box), ime trenutne strane se saopštava posle imena okvira za dijaloga. Na primer, "Sounds and Notifications, Sounds page."("zvuk i obaveštenja, strana - zvuk.")

Za brzo kretanje između strana višestranog okvira za dijalog pritisnite TAČKE 5-6 CHORD ili TAČKE 2-3 CHORD.

Kada pritisnete TAČKE 5-6 CHORD ili TAČKE 2-3 CHORD, prvo ste postavljeni na imenu trenutno aktivne strane. Nastavite sa pritiskanjem ovih tastera za kretanje kroz strane sve dok ne čujete ono što tražite, onda pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da pređete na prvu kontrolu na stranici.

HTML okviri za dijalog

Windows Mobile koristi HTML okvire za dijalog, poznatije kao oblačići sa informacijama (Information Bubbles), za prikaz informacija kao HTML tekst, hiperveze i dugmići. Obično ovakvi okviri za dijalog su na raspolaganju samo sa programima (softverom) i hardverskim uređajima koji podržavaju ovu vrstu okvira za dijalog. Koristite četvorostrani pokazivač za navigaciju kroz ovaj okvir za dijalog i koristite TAČKA 8 da aktivirate taster, hipervezu ili radio dugme.

Radio dugmadi (Radio Buttons)

Radio dugmad predstavljaju u okvir za dijalog sa dva ili više malih krugova i tekstom iza svakog. Ovaj tip kontrole omogućava isključivi režim u kome samo jedno radio dugme u grupi može da bude izabrano. Koristite STRELICA DOLE da se krećete po radio dugmadima, i kada ste naišli na odgovarajući izbor, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da pređete u sledeću kontrolu.

Napomena: Samo jedno radio dugme u grupi može da bude izabrano.

Polja za uređivanje (Edit Fields)

Polja za uređivanje (Edit Fields) su slična poljima za editovanje (uređivanje) u programima za obradu teksta. Možete da kucate tekst u poljima za editovanje (uređivanje) i upotrebite bilo koju od komandi za čitanje da se krećete po ukucanom tekstu. Višelinijsko polje za uređivanje Vam omogućava da unesete više od jedne linije u polju za uređivanje.

Uređivačka kombinovana lista (Edit Combo Boxes)

Uređivačka kombinovana lista je kombinacija dva kontrole: polja za uređivanje (Edit Fields) i padajuće liste. Možete da ukucate nešto ili da pritisnete TAČKA 7+STRELICA DOLE da bi ste otvorili padajuću listu. Lista sadrži predloge za sadržaj ovog polja. Koristite GORE i STRELICA DOLE tastere da se krećete po listi i koristite TAČKA 7+STRELICA GORE ili F1 da zatvorite padajuću listu. Ako na padajućoj listi ne pronađete željenu vrednost, unesite je u polje za uređivanje (Edit Field).

Kombinovana lista (Combo Box)

Obična kombinovana lista (Combo Box) se razlikuje od uređivačke kombinovane liste (Edit Combo Boxes). Morate da napravite izbor iz predloga koji vam se nude. Pritisnite STRELICA DOLE da započnete izbor, ili pritisnite prvo slovo sa liste predloga koji želite da izaberete.

Napomena: Kod kombinovane liste (Combo Box) morate da pritisnite dva puta STRELICA DOLE kako bi ste prešli na sledeći predlog.

Uređivački Spin boks (Edit Spin Boxes)

Uređivački Spin boks (Edit Spin Boxes) je takođe je kombinacija dve kontrole. Možete da upisujete u ovo polje, ili da koristite četvorostrani pokazivač da se krećete kroz listu predloga. Uređivački Spin boks (Edit Spin Boxes) sadrži polje koje zahteva numeričke (brojčane) vrednosti.

Levo-desno klizači

Levo-desno klizači su orijentisani horizontalno. Možete koristiti STRELICA LEVO i STRELICA DESNO za podešavanje ove kontrole. Kod nekih levo-desno klizača, komande TAČKA 2+STRELICA GORE i TAČKA 2+STRELICA DOLE, se koriste kako biste ih brže pomerali.

Polja za potvrdu (Check Boxes)

Polja za potvrdu mogu biti potvrđena ili nepotvrđena. PAC Mate Omni vam javlja trenutno stanje polja za potvrdu kada naiđete na njega. Pritisnite RAZMAKNICA ili TAČKA 8 da potvrdite ili obrišete potvrdu polja.

U proširenoj izbornoj padajućoj listi, koristite strelice za kretanje po listi opcija koje sadrže polja za potvrdu, i pritisnite RAZMAKNICA ili TAČKA 8 da potvrdite ili obrišete potvrdu polja.

Dugmad (Buttons)

Dugmadi su uobičajene u okvirima za dijalog i u Windows Mobile okruženju zahtevaju da se posebno uzimaju u obzir. U većini okvira za dijalog, pritisak TAČKA 8 aktivira dugme.

U okvirima za dijalog koji sadrže OK i odustani (Cancel) dugmad, ne možete da pritisnete TAČKA 8 dok ste unutar dijaloga i imate OK aktivno kao što to možete u Windows okvirima za dijalog na PC-jima. Treba da pritisnete TAČKE 4-5 CHORD da se pređe u OK i potom pritisnete TAČKA 8 da bi se on aktivirao i zatvorio okvir za dijalog.

U okvirima za dijalog koji ne sadrže OK i odustani (Cancel) dugmad, morate da pritisnete F1 da izađete iz okvira za dijalog. Ako imate bilo kakve promene, one se automatski primenjuju. U suprotnom, okvir za dijalog se jednostavno zatvara.

Pregled u obliku liste (List Views)

Ovo je pregled stavki kao što su fajl (datoteka) i folder (omotnica), i može da sadrži nekoliko kolona sa informacijama. Da bi ste saslušali dostupne stavke u pregledu, pritisnite GORE ili STRELICA DOLE. Prilikom kretanja preko liste, čitaju se podaci iz prve kolone. Da bi ste slušali podataka iz svih kolone za trenutnu stavku, pritisnite TAČKE 1-4 CHORD, komanda za čitanje tekuće linije.

Kod pregleda u obliku liste, tekuća stavka je izabrana (selektovana). Možete odabrati više stavki ili susedne (jednu za drugom) ili ne-susedne (na preskok). Za izbor susednih stavki, pritisnite i držite RAZMAKNICA, onda pritisnite GORE ili STRELICA DOLE da izaberete prethodne ili sledeće stavke redom.

Za izbor ne-susednih stavki, pritisnite i držite TAČKA 7 i pritisnite F1 ili F4 da se pomerite GORE ili dole kroz listu. Pritisnite F5 za izbor ili otkazivanje izbora stavke. Kako se krećete kroz listu, JAWS kaže da "nije izabrano" ("not selected") za stavke koje nisu izabrane.

Pregled u obliku drveta (stabla - Tree Views)

Kod pregleda u obliku drveta, stavke su predstavljene u hijerarhijski format, koji se organizuje vertikalno na ekranu. Pritisnite GORE ili STRELICA DOLE za pomeranje po pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views). Kada čujete, "nivo nula - zatvoreno" ("level zero closed"), pritisnite STRELICA DESNO da otvorite taj nivo. Onda vam se predstavlja više informacija ispod. PritisniteSTRELICA DOLE da odete na sledeći nivo. Jedna od tih stavki može da bude zatvorena. Ako pritisnete STRELICA DESNO ponovo otvorate tu stavku. Ako želite da zatvorite nivo, pritisnite STRELICA LEVO ili TAČKA 7.

Napomena: PAC Mate Omni samo javlja broj nivoa kada se on menja.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Korišćenje tematskog pretraživanja

 1. Otvorite Start Menu - početni meni (F4), P za programe, pomerajte se do pretraživanja (Search), i pritisnite TAČKA 8.
 2. Upišite tekst, temu ili frazu koju tražite.

Na primer: Ako želite da vidite ranije traženi tekst, pritisnite STRELICA DOLE u polju za pretragu i izaberite stavku sa liste.

 1. U kombinovanoj listi (Combo Box) za tip (Type), možete da koristite četvorostrani pokazivač da suzite pretragu izborom odgovarajuće stavke gde ga možete pronaći traženi pojam.
 2. Pritisnite TAČKA 8 kada ste spremni da počnete pretraživanje (Search). Ako vaš PAC Mate Omni ili bilo koji priključeni memorijski uređaja sadrži veliki broj fajlova (datoteka) pretraživanju je potrebno neko vreme da se završi.
 3. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pređete u listu rezultata, možete da koristite četvorostrani pokazivač da izaberete ono što tražite i potom pritisnite TAČKA 8 da to bude otvoreno.

Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pređete u listu rezultata, možete da koristite četvorostrani pokazivač da izaberete ono što tražite i potom pritisnite TAČKA 8 da to bude otvoreno.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Personalizovanje PAC Mate Omni-a

Ako ste osoba koja koristi PAC Mate Omni na javnim mestima, onda će vam ovaj odeljak biti koristan zbog toga što govori o tome kako da personalizujete, zaštitite lozinkom i identifikujete vaš PAC Mate Omni.

Ovaj odeljak je takođe važan ako želite da koristite neki od programa dostupnih za PAC Mate Omni koji govore o tome kako da se pronađu informacije o hardveru i softveru.

Unos informacija o korisniku

Možete da unosite ove informacije u okviru za dijalog o korisniku PAC Mate Omni.

Da bi ste to uradili, sa početnog ekrana (Today Screen), koristite četvorostrani pokazivač da pronađete stavku "pritisni ovde da podesiš korisničke podatke" (“Tap here to set owner information”), i pritisnite TAČKA 8. Takođe, možete pristupiti ovom okviru za dijalog odlaskom na Start Menu - početni meni (F4) i pritisnuti S. Koristite četvorostrani pokazivač da pređete na Korisničke informacije i pritisnite TAČKA 8.

Kada se ovaj okvir za dijalog otvori, Identifikaciona strana (Identification page) je aktivna za unos vaših ličnih podataka. Možete da pritisnete RAZMAKNICA da potvrdite "prikaži informacije kada je uređaj uključen" ("Show information when device is turned on") tako da ukoliko izgubite vaš PAC Mate Omni, može da vam bude vraćen.

Ukoliko želite da dodate dodatne informacije pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da se pređete na stranu za beleške. Unesite informacije koje želite da dodate i pritisnite RAZMAKNICA da bi omogućili polje za potvrdu ukoliko želite da se prikažu ovi podaci kada se PAC Mate Omni uključi. Pritisnite F1 za sačuvate promene i zatvorite okvir za dijalog , i još jednom da se vratite na početni ekran (Today Screen).

Zaštita podataka na PAC Mate Omni-u

Kada se bolje upoznate sa vašim PAC Mate Omni i počnete zaista da ga koristite kao vašeg asistenta ličnih podataka, shvatićete da skladištite sve više i više ličnih ili poverljivih podataka. Na primer, imena i brojeve telefona bitnih kontakata, brojeve kreditnih kartica, i radna ili školska bitna dokumenata. Da bi ste se zaštitili od krađe podataka, PAC Mate Omni vam omogućava da ih zaštitite lozinkom i da i šifrirate svaki fajl (datoteka) koji snimate na memorijskoj kartici.

Za postavljanje lozinke (password), idite na Start Menu - početni meni (F4), pređite na podešavanja i pritisnite TAČKA 8 ili samo pritisnite S. Koriste četvorostrani pokazivač za prelazak na zaključaj (Lock) ili samo pritisnite L a potom TAČKA 8.

U okviru za dijalog podešavanja lozinke (password), koristite RAZMAKNICA da izaberete koliko dugo vaš PAC Mate Omni mora da bude neaktivan pre nego što zahteva da se unese lozinka (password). Koristite LEVO i STRELICA DESNO da postavite vreme neaktivnosti. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD i izaberite jedno od dva radio dugmeta koji pokazuju vrstu lozinke (password) koju biste želeli da koristite: jednostavnu (simple) 4-cifrenu lozinku ili snažnu (strong) alfanumeričku (kombinacija slova i brojeva) lozinku.

Za unos lozinke, pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da pređete u polje za uređivanje lozinke (Password edit box). Ako je potrebno, potvrdite lozinku. Korisno je snimiti ovu lozinku i čuvati je na sigurnom mestu.

Takođe, možete obezbediti savet (hint) u slučaju da zaboravite svoju lozinku. Iz okvira za dijalog podešavanja lozinke pritisnite TAČKE 5-6 CHORD za pristup strani za savet (Hint page). Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD i unesite vaš savet (hint) u polje za uređivanje.

Napomena: Ako izaberete korišćenje alfanumeričke lozinke, ona mora biti duga najmanje sedam znakova i sadržati kombinaciju velikih i malih slova, brojeva ili znakova interpunkcije. Pritisnite i zadržite TAČKA 7 da unesete velika slova.

Kada završite pritisnite F1 dvaput da se vrate na početni ekran. Sada, kada ste uključili vaš PAC Mate Omni zahtevaće vam lozinku (password) za pristup.

Upozorenje: Ako zaboravite lozinku (password), moraćete da izvršite čišto poništavanje (clean reset) memorije pre nego što pristupite vašem PAC Mate Omni. Ovo briše sve fajlove (datoteke) i podatke koje ste kreirali i programe koje ste instalirali. Iz tog razloga, preporučuje se da koristite Activesync za redovnu sinhronizaciju vaših podataka ili korišćenje čarobnjaka za stvaranje rezervnih kopija (Sprite Backup) svih vaših programa i podataka kako bi se oni mogli vratiti.

Da bi ste šifrovali fajlove snimljene na memorijskoj kartici, idite na početni meni (F4), pritisnite S da izaberete podešavanja. Pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da pređete na Sistemsku stranu (System page), onda E da pređete na šifrovanje(Encryption) i pritisnite TAČKA 8.

U okvir za dijalog šifrovanje(Encryption) pritisnite RAZMAKNICA za potvrdu "šifrovanje fajlova koji se nalaze na memorijskoj kartici" ("Encrypt files placed on storage cards"). Pošto je ovo jedina kontrola u ovom okviru za dijalog pritisnite F1 dvaput za povratak na početni ekran (Today Screen). Sada, svi fajlovi (datoteke) koji se nalaze na vašoj memorijskoj kartici, ili bilo koji fajlovi koje ćete čuvati na kartici u budućnosti, biće čitljivi samo na vašem PAC Mate Omni. Ukoliko je vaša kartica izgubljena ili ukradena, nijedan vaš fajl neće biti čitljiv na nekom drugom uređaju.

Nalaženje PAC Mate Omni serijskog broja

PAC Mate Omni serijski broj prepoznaje (identifikuje) Vaš PAC Mate Omni u Freedom Scientific-ovoj bazi proizvoda. Ovaj broj, koji se nalazi na poleđini u centru, je štampan na crnom tisku i na Brajevom pismu. Moglo bi biti korisno da snimite i čuvate ovaj broj na sigurnom.

Pronalaženje firmware informacije

Kada god pozovete Freedom Scientifictehničku podršku, trebaće vam vaš serijski broj i druge vama dostupne informacije. Ove informacije se nalaze u okviru za dijalog informacije o verziji (Version Information), kome se pristupa korišćenjem komanda I CHORD, A.

Upoznajte Windows Mobile

Da saznate više o sistemu vašeg PAC Mate Omni idite u višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box) "O (uređaju)" (About). Ovde ćete pronaći informacije o Windows Mobile verziji softvera, tipu procesora, kapacitetu memorije, ID uređaja, i obaveštenja o autorskim pravima.

Za pregled ovih informacija, idite na početni meni (Start Menu) (F4) i pritisniteS da otvorite višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box) podešavanja (Settings). Pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da pređete na Sistemsku stranu (System page). Pritisnite A da pređete na "O (uređaju)" (About) a onda pritisnite TAČKA 8.

Kada je okvir za dijalog "O" otvori, vi ste prvo na strani o verziji. PAC Mate Omni će automatski čitati sadržaj ove stranice, koji uključuje verziju softvera, procesor, memoriju i priključke (slotove) za proširenja.

Kada završite sa ovom stranom pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da pređete na stranu ID uređaja. Na ovoj strani postoji "polje za uređivanje naziva uređaja" ("Device name edit field") i "polje za uređivanje opisa" ("Description edit field.") PAC Mate Omni koristi naziv uređaja da identifikuje sebe kada se povezuje sa drugim računarima. Ako ne možete da se povežete na mrežu zato što je već drugi uređaj povezan preko istog imena, unesite novi naziv u ovo polje. Možete uključiti opis radi prepoznavanja (identifikacije).

Da biste pročitali obaveštenje o autorskim pravima pratite korake iznad da pređete na stranu o autorskim pravima.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Traženje pomoći

PAC Mate Omni ima razne načine pomoći i pruža potrebnu pomoć koliko je god moguće. Sledeći odeljci pružaju kratak opis za svaku vrstu pomoći koje su na raspolaganju. Ili ukoliko više volite možete brzo pristupiti listi komandi za pomoć odlaskom u Dodatak: A Komande PAC Mate Omni-a.

Objašnjenje kontrola

Kontrola je bilo koji objekat ili polje koje se pojavljuje u okviru za dijalog. Da bi ste čuli opis trenutno izabrane kontrole, pritisnite TAČKE 1-4-5-6 CHORD.

Kontekstna pomoć

Kontekstna pomoć pruža potpuni opis celog okvira za dijalog, aplikacije ili prozora koji je trenutno otvoren. Pritisnite TAČKE 1-4-5-6 CHORD dva puta brzo da dobijete kontekstnu pomoć.

Sistemska pomoć

Pritisnite F4, H da čujete detaljnu pomoć o trenutnoj aplikaciji ili okviru za dijalog.

Tastaturna pomoć

Tastaturna pomoć vam omogućava da bezbedno istražite komande sa tastature bez obavljanja komandi. Na primer, kada uključite mod tastaturne pomoći, i pritisnite taster, PAC Mate Omni vam govori šta izabrani taster radi bez izvršavanja njegove funkcije. Da uključite mod tastaturne pomoći, pritisnite TAČKE 1-4-5-6-8 CHORD. Za izlazak iz tastaturne pomoći, pritisnite TAČKE 1-4-5-6-8 CHORD ponovo.

Pomoć o Windows komandama

komanda TAČKE 2-4-5-6 CHORD daje pregled Windows-ovih komandi najčešće korišćenih u radu sa PAC Mate Omni. Koristite JAWS-ovo čitanje tastera (JAWS reading keys) za prelistavanje poruka.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni


Korišćenje onlajn pomoći

Na primer: Najbrži način da otvorite pomoć je da odete na početni meni (F4), pritisnete STRELICA GORE i onda pritisnete TAČKA 8 ili pritisnete F4,H.

Onlajn pomoć u PAC Mate Omni koristi problemski-orijentisan (task-oriented) pristup i jednom rečju pokriva sve potrebne korake za izvšenje zadatka. Kako bi vam pomogla, onlajn pomoć je specifična za program koji se izvršava. Na primer, dok ste u FSEdit, kada otvorite pomoć iz početnog menija otvoriće se samo FSEdit pomoć. Dok je pomoć otvorena, pritisnite F2 i izaberite sadržaj kako biste otvorili kompletan spisak svih tema o pomoći koje možete pretražiti.

Pored toga, pošto je PAC Mate Omni onlajn pomoć napisana u HTML-u, možete koristiti veliki broj komandi Mobilnog Internet pretraživača (Internet Explorer Mobile) za navigaciju i čitanje svake teme pomoći. Na primer, možete se kretati brzo kroz temu otvaranjem liste linkova pomoću komanda H CHORD, L. Ili se možete kretati lako kroz listu korišćenjem TAČKA 8 i četvorostrani pokazivač.

Kao dodatnu pogodnost, dodati su sledeći linkovi u pomoć tako da lako možete preći na sledeću temu. Za vraćanje nazad, samo pritisnite TAČKA 2-4-6 CHORD. Ako, nakon što ste vratili sa prethodne teme pomoći, niste na vrhu strane, pritisnite L CHORD, i onda koristite komande za čitanje.

Da bi ste čuli listu komandi koje možete koristiti za navigaciju kroz onlajn pomoć, idite na Dodatak A.

nazad na Sadržaj Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

Objavljeno: avgust 2010 / prevedeno: oktobar 2011