Korisničko uputstvo za Brajeve štampače (embosere) Index Braille verzije V4:

Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

1. Počinjanje.
1.1. Raspakivanje embosser-a (Brajevog štampača).
1.1.1. Uklanjanje transportnih blokada.
1.1.1.1. Basic-D.
1.1.1.2. Everest-D, Braille & Print.
1.1.1.3. Braille Box.
1.1.2. Sadržaj isporuke.
1.2.Pokretanje.
1.2.1. Izbor izgleda (layout-a) 1-5.
1.2.2. Isključivanje.
1.2.3. Instalacija Index Braille upravljačkih programa (drajvera) za štampač.
1.2.4. Povezivanje preko USB-a.
1.2.4.1. Plug and Play (utakni i koristi) instalacija upravljačkih programa (drajvera) za štampač
1.2.5. Povezivanje na mrežu IP adresom.
1.2.6. Instalacija IbPrint - Prevuci i pusti (drag and drop) ikonice.
1.3. Štampanje na Brajevom pismu kako bi se potvrdila instalacija upravljačkih programa (drajvera).

 

1. Počinjanje

1.1. Raspakivanje embosser-a (Brajevog štampača).

Lagano raspakujte embosser (Brajev štampač) i sačuvajte materijal i transportne blokade koje su korišćene za pakovanje za slučaj da vam zatrebaju prilkom ponovnog transporta embossera (Brajevog štampača).

1.1.1. Uklanjanje transportnih blokada

Zelene transportne blokade namenjene su zaštiti mehaničkih delova embossera (Brajevog štampača) tokom transporta.

1.1.1.1. Basic-D

Uklonite zelenu transportnu šipku od čelika koja se nalazi na poleđini Basic-D embossera (Brajevog štampača). Odložite je na nosače sa zadnje strane postolja.

(Video - uklanjanje transportnih blokada Basic-D)

1.1.1.2. Everest-D, Braille & Print.

Uklonite 2 zelene plastične transportne blokade sa Everest-D/Braille & Print.

(Video - uklanjanje transportnih blokada Everest-D, Braille & Print)

1.1.1.3. Braille Box

1. Otvorite ležište za papir u uklonite transportnu zaštitnu foliju.
2. Otvorite servisni poklopac i uklonite 3 zelene transportne blokade sa svakog ugla glave embossera (Brajevog štampača).
3. Odložite 3 transportne blokade na držače koje se nalaze na vrhu embossera (Brajevog štampača).
(Video - uklanjanje transportnih blokada Braille Box)

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

1.1.2. Sadržaj isporuke

U isporuku je uključeno sledeće:

  • Embosser (Brajev štampač)
  • Spoljašnje napajanje sa prekidačem u Basic-D i Everest-D
  • Kabal za napajanje
  • USB kabl
  • Korisničko uputstvo
  • Index Memory Stick uključujući upravljačke programe (drajvere) za štampač, korisnička uputstva, servisna uputstva, video, program (softver) za uređivanje teksta na Brajevom pismu.

1.2. Pokretanje

Basic-D V4, Everest-D V4 i Braille Box pokreću se automatski kada je napajanje priključeno. Ako ste već priključili kabl za napajanje, pritisnite taster ON (uključi) u trajanju od 2 sekunde da pokrenete embosser (Brajev štampač).

Ventilator neposredno počinje da radi, a embosser (Brajev štampač) je pokrenut kada se čuje eho imena firme embossera. Potrebno je oko 40 sekundi da se pokrene V4 embosser (Brajev štampač). Tokom tog vremena embosser (Brajev štampač) podiže LINUX operativni sistem, proverava status embossera (Brajevog štampača) itd.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

1.2.1. Izbor izgleda strana (layout-a) 1-5

Pravo vreme za izbor izgleda stranice je kada je embosser (Brajev štampač) tek pokrenut ili kada nije u aktivnom režimu. Za svaki embosser (Brajev štampač) možete izabrati između pet alternativnih izgleda (layout-a) koji uključuju najčešće dimenzije papira. Podrazumevani izgled (layout) uključuje margine, linije po strani, znakove po liniji, numerisanje strana itd.

Da izaberete izgled strane pritisnite "1" sve dok ne dođete do željenog alternativnog izgleda, a zatim pritisnite OK da ga izaberete.

Specifične vrednosti u izgledima strana (layout-ima) 1-5 predstavljene su u Struktura menija/MENU TREE/BRAILLE SETTINGS

Možete izabrati HELP bilo kada kako bi saznali vaša trenutna podešavanja izgleda strane.

1.2.2. Isključivanje

Isključite V4 embosser (Brajev štampač) pritiskom na taster OFF (isključi) u trajanju od 2 sekunde. Dobićete poruku "Embosser is turning off (Embosser se isključuje)". Tokom isključivanja glava embosser-a se postavlja u položaj za transport.

Molimo vas NE isključujte embosser (Brajev štampač) direktnim isključivanjem utikača napajanja iz zidne utičnice. Ovo vas molimo zato što može doći do nepravilnog zatvaranja fajlova (datoteka) u operativnom sistemu što može prouzrokovati nepotrebne greške.

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

1.2.3. Instalacija Index Braille upravljačkih programa (drajvera) za štampač

Svi programi (softveri) i upravljački programi (drajveri) za štampač za Index-ove embossere (Brajeve štampače) mogu se besplatno instalirati sa Index Memory Stick-a ili sa www.indexbraille.com.

Instalirajtena vaš računar jedan od sledećih upravljačkih programa (drajvera) za štampač.

  • Za Windows XP, Vista Windows 7-32 Bit koristite Index Driver 5 (32bit)
  • Windows 7-64 Bit koristite Index Driver 5 (64bit)
  • Mac upravljački program (drajver) za štampač za Mac OS X 10.4 (32 bit)

Pratite čarobnjak prilikom instalacije upravljačkog programa (drajvera) za štampač.

1.2.4. Povezivanje preko USB-a

USB je najčešće korišćena veza, pa je i USB kabl uključen u isporuku embossera (Brajevog štampača).

Pokrenite vaš Index embosser (Brajev štampač), sačekajte na poruku "Ready (Spreman)", a zatim priključite USB kabl. Plug and Play (utakni i koristi) dodaje novi program (softver). Čarobnjak se automatski pokreće.

1.2.4.1. Plug and Play (utakni i koristi) instalacija upravljačkih programa (drajvera) za štampač

USB Plug and Play (utakni i koristi) u Microsoft Windows Vista i Windows 7

Povežite vaš Index V4 embosser (Brajev štampač) preko USB-a. Pojavljuje se Plug and Play (utakni i koristi) čarobnjak koji objavljuje "Found new hardware (Našao sam novi hardver)" i završava instalaciju USB-a.

USB Plug and Play (utakni i koristi) u Microsoft XP

Molimo vas izaberite "No, not this time (Ne, ne sada)" i "Install the software automatically (Instaliraj program (softver) automatski)", a zatim pratite uputstva Plug and Play čarobnjaka. Kada je uspešno instaliran, čuje se poruka "Vaš novi hardver je instaliran i spreman za upotrebu".

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

1.2.5. Povezivanje na mrežu IP adresom

Povežite V4 embosser (Brajev štampač) na vašu mrežu. Ako mreža podržava DHCP embosser (Brajev štampač) V4 imaće dinamičku IP adresu. Proverite IP adresu: Pritisnite HELP + 10.

Embosser (Brajev štampač) V4 će saopštiti mrežnu IP adresu.

Molimo vas zapišite je kako biste je znali.

Promena statičke IP adrese.

Važno je da promenite IP adresu računara na statičku adresu: Pitajte lokalnog mrežnog administratora za IP adresu, mrežnu masku (Netmask), mrežni prolaz (Gateway) i dinamičko ime servera (Dynamic name server - DNS).

Sa internog Web-a embossera (Brajev štampač) (ne primenjuje se kod 1.3.x)

Otvorite vaš pretraživač i unesite IP adresu embossera (Brajevog štampača) u adresnoj liniji, tamo gde piše www. Interni web meni embossera (Brajevog štampača) se sada pojavljuje. Idite na Network (mreža), change to static IP address (promeni na statičku IP adresu), a zatim unesite vrednosti.

1.2.6. Instalacija IbPrint - Prevuci i pusti (drag and drop) ikonice

Instalirajte IbPrint 5 sa http://www.indexbraille.com/Downloads/Software.aspx .

IbPrint se može koristiti za testiranje instalacije upravljača programima (drajvera) pre instaliranja programa (softvera) za prevođenje teksta na Brajevo pismo.

Povucite tekst koji želite da štampate na Brajevom pismu na ikonicu IbPrint-a, a zatim izaberite detalje štampanja kao što su broj primeraka, obostrano štampanje itd.

O IbPrint-u

IbPrint je prevuci i pusti program za prenos tekstualnih fajlova (datoteka), fajlova (datoteka) za postavljanja (setup), fajlova (datoteka) sa vertikalnim poravnanjem itd. na Index Braille embossere (Brajeve štampače). Fajl se prevodi bez prevođenja na Brajevo pismo. IbPrint podržava tekstualne i esc sekvence.

1.3. Štampanje na Brajevom pismu kako bi se potvrdila instalacija upravljačkih programa (drajvera)

Štampanje jednostavnog test fajla pomoću IbPrint-a, vrši se da bi se potvrdila ispravnost štampača i instalacija upravljačkih programa (drajvera) za štampač pre instaliranja nekog Brajevog editora (programa za uređivanje Brajevog teksta).

Molimo vas prevucite i pustite Index test.txt fajl (datoteku) u/na IbPrint, izaberite embosser (Brajev štampač), a zatim pritisnite "Print (Štampaj)". Odštampani test obrazac potvrđuje instalaciju embossera (Brajevog štampača).

Nazad na Sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V4 Brajeve štampače

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.