Plastične loptice - Plastic Spare Balls

 A pack of 6 spare plastic balls for use with the Tubie range. 

- Colours may vary.

Poreklo EU (United Kingdom). Cena:
- Plastične loptice - Plastic Spare Balls  : 8  GBP + PDV (ako se plaća) + min količina
u Srbiji u dinarima

 Plastične loptice - Plastic Spare Balls