1.0. Uvod
1.1. Ciljevi
1.2. Definicija pojmova
Sadržaj osnova skriptinga

 

1.0. Uvod

Kada se koristi sa većinom popularnih aplikacija, JAWS čitač ekrana vam pruža informacije sa ekrana za aplikaciju koju koristite. Informacije koje govori JAWS-u kako da se ponaša nalaze se u sklopu skupa "podrazumevanih fajlova (datoteka)" (“default files”). Ove podrazumevane datoteke, izrađene od strane Freedom Scientific-a, čine deo JAWS-a. Nažalost, nisu sve aplikacije iste. Stoga informacije JAWS-u kako da se ponaša u pojedinim aplikacijama je sadržana u skupu "posebnih programskih datoteka".

Kroz mnoge opcije dostupne u JAWS-u, izmenama i podešavanjima se mogu lako podesiti sve najčešće korišćene funkcije kao što je pričljivost i odziv ekrana. Ali uprkos toj sposobnosti, možete naići na posebne situacije koje zahtevaju naprednija ili specifičnija uputstva kako da se JAWS može pravilno kretati i dati tačne ekranske podatke iz aplikacije.

Datoteka skripte sadrži različite skripte i funkcije. Možete zamisliti skripte i funkcije kao male računarske programe. Svaka skripta ili funkcija sadrži naredbe koje govore JAWS-u kako da se kreće i šta da govori u različitim uslovima. Možete da izmenite postojeće datoteke skripti ili da pišete potpuno nove komande da bi većina bilo koje aplikacije bio pristupačan (čitljiv) za JAWS. Pored toga, možete da napišete skripte kako bi ste automatizovali vaše svakodnevne poslove. Ukratko, korišćenje skript jezika je beskonačano i ograničeno je samo vašom maštom i kreativnošču.

JAWS nije jedini proizvod razvijen od strane Freedom Scientific-a koji koristi prednosti moćnog jezika za pisanje skripti. I MAGic - program za uvećanje sadržaja ekrana, korišćenjem izdanja MAGic Pro Scripting i PAC Mate Omni - pristupačni Pocket PC uređaj će iskoristiti prednosti moćnog i fleksibilnog jezika za pisanje skripti. Sa poznavanjem pisanja JAWS skripti, moći ćete lako da primenite svoja znanja i za pisanje skripti koje upravljaju uvećanjem i govorom u MAGic-u.

Za one koji se pitaju "Da li mi je potrebno iskustvo u pisanju skripti i programa", odgovor je da, mada je programersko znanje korisno, ono nije neophodno. U stvari, mnogi pisci skripti koji rade za Freedom Scientific su samouki. Upravo iz tog razloga smo sastavili ovaj korak-po-korak priručnik sa željom da dobijete dobro početno znanje za uspešno pisanje JAWS skripti.

<- Nazad na početak Uvod u pisanje skripti za JAWS

 

1.1. Ciljevi

Nakon što savladate ovaj priručnik, vi ćete znati:

 • kako da koristite rukovaoca tastature (Keyboard Manager) za dodavanje, promenu i uklanjanje prečica
 • razliku između skripta i funkcije
 • razumeti kako JAWS obrađuje prečice
 • opisati tipove datoteka koje koristi rukovaoc skripti (Script Manager)
 • koristiti prečice kako bi ste pregledali skripte koje se nalaze u datoteci skripti
 • koristiti rukovaoca skripti (Script Manager) za pisanje i izmenu skripti
 • koristiti okvir za dijalog nova skripta (New Script) za pisanje nove skripte
 • koristiti okvir za dijalog unesi funkciju (Insert Function) kako bi ste dodali funkcije u svoju skriptu
 • imenovati delove skripte
 • manipulisati različitim pokazivačima korišćenjem skripti
 • različite tipove promenljivih koje se koriste u jeziku za pisanje skripti
 • razliku između promenljive i konstante
 • stvarati govorne poruke korišćenjem skripti
 • koristiti donošenje odluke u skriptama
 • razumeti strukturu i hijerarhiju u Windows programa
 • identifikovati windows aplikacija korišćenjem jedinstvenih identifikatora
 • koristiti uslužni (alatni) režim rada za analizu programa pre pisanja skripti

 <- Nazad na početak Uvod u pisanje skripti za JAWS

 

1.2. Definicija pojmova

Upotrebićemo niz novih pojmova u ovom priručniku u kome opisujemo skripte i funkcije zajedno sa njihovim korišćenjem. Pojmovi su navedeni u nastavku zajedno sa njihovim značenjem. Pojmovi su opisani sa značenjima kako se koriste u ovom priručniku.

Ugrađene funkcije

Ugrađene funkcije su funkcije napisane od strane programera Freedom Scientific-a. Možete ih koristiti kao sastavne (gradivne) blokove u svojim funkcijama. Iako ugrađene funkcije možete koristiti bilo gde, ne možete ih izmeniti.

Poziv

Pojam "poziv" se koristi uvek kada se funkcija izvršava (poziva) unutar skripta ili druge funkcije.

Kompajliranje

Pojam "kompajliranje" označava radnju konvertovanja skripti koje se nalaze sadržane u datotekama skripti na jezik koji je razumljiv vašem računaru.

Konstante

"Konstanta" je ime (naziv) pod kojim ste zapamtili neku numeričku vrednost ili niz znakova. Konstante se ne menjaju tokom izvršavanja vaše skripte ili funkcije i obično se definišu u JAWS-ovoj datoteci zaglavlja. Preporučljivo je da se koristite konstante umesto da u skriptama i funkcijama pišete njiihove tačne vrednosti.

Funkcija događaja

Funkcije događaja su napisali programeri Freedom Scientific-a i one izazivaju razne Windows događaje. Primeri događaja izazvanih funkcijama događaja su promena fokusa ili prikaz novog teksta na ekranu. Funkcije događaja možete izmeniti ili prilagoditi svojim potrebama, ali ne može stvoriti novu funkciju događaja. Možete da pronađete sve funkcije događaja u datoteci skripte Default.jss.

Funkcija

"Funkcija" je niz iskaza koji obavljaju određeni zadatak. Funkcije se ne mogu aktivirati preko prečica. Funkcije su mogu pozivati iz skripti ili iz drugih funkcija.

Ključne reči

"Ključne reči" su reči koje su rezervisane za upotrebu od strane jezika za pisanje skripti. Neke od ključnih reči koje se koriste u jeziku za pisanje skripti su Script, EndScript, If, EndIf, While i EndWhile. Vidi Dodatak A: Ključne reči za kompletan spisak ključnih reči koje se koriste u jeziku za pisanje skripti.

Parametar

"Parametar" je podatak koji se prosleđuje funkciji. Funkcija koristi parametar za svoju obradu.

Return - povratna vrednost

'Return - povratna vrednost' je podatak koji funkcija vraća nazad skripti ili funkciji koja ju je pozvala.

Script - skripta

"Skripta" je niz iskaza koji obavljaju određeni zadatak. Skripta se uobičajeno aktivira preko prečice.

Script File - datoteka skripte

"Datoteka skripte" je zbirka skripti, funkcija, i deklaracija promenljivih u kojoj se nalazi izvorni skript kod sa ekstenzijom .jss.

Iskaz

'Iskaz' je niz reči koje se koriste u skripti kako bi obavile neku radnju ili grupu radnji. Na primer, sledeći blok koda se smatra iskazom:

If A > B Then (Ako je A > B Onda)

Korisnički definisane funkcije

Korisnički definisane funkcije su funkcije pisane od strane pojedinih pisaca skripti. Korisnički definisane funkcije se mogu izmeniti i možete ih napraviti koliko vam je potrebno. Pronaći ćete mnogo primera korisnički definisanih funkcija u podrazumevanoj (default) JAWS datoteci skripti.

Promenljiva

"Promenljiva" je entitet koji ima vrednost. Za razliku od konstantne, vrednost promenljiva može biti izmenjena od strane vaše skripte ili funkcija tokom njihovih izvšavanja.

Prozor

Unapred definisana pravougaona oblast na ekranu koja se može prepoznati po jedinstvenim karakteristikama. Prozor obično sadrži tekst, grafiku ili razne vrste kontrola koje koriste aplikacije.

 <- Nazad na početak Uvod u pisanje skripti za JAWS

 

Sadržaj osnova skriptinga

Priručnik Osnove skriptinga sadrži sledeća poglavlja:

2.0 Rukovaoc tastature (Keyboard Manager)

3.0 Šta su skripte?

4.0 Rukovaoc skriptama (Script Manager)

5.0 Izrada skripti

6.0 Čitanje informacija pomoću skripti

7.0 Korišćenje promenljivih i konstanti

8.0 Stvaranje i govornih poruka

9.0 Kontrola toka (sa donošenjem odluka) skripta

10.0 Prolazne prečice i unos teksta pomoću skripte

11.0 Korišćenje virtuelnog pregledača (Virtual Viewer)

12.0 Upoznavanje sa funkcijama

13.0 Struktura Windows programa

 


Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Imena aktuelnih kompanija i proizvoda pomenutih ovde mogu biti zaštitni znaci njihovih poštovanih vlasnika.

Prevod i obrada:
dipl. ing Nebojša Marković - Gloria Ferrari doo
januar 2014 -

 <- Nazad na početak Uvod u pisanje skripti za JAWS

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.