Primena

Potkategorije

 • za pojedince

  Asistivne tehnologije koje koriste pojedinci.

  Lična upotreba u školi, na poslu, kod kuće, u slobodno vreme (hobi, zabava, društvene aktivnosti).

  Broj članaka:
  5
 • u školama

  Upotreba asistivnih tehnologija u školama.

  Asistivne tehnologije učenicima sa invaliditetom (slepim, slabovidim, autističnim, učenicima sa telesnim/ motoričkim invaliditetom i smetnjama u učenju) omogućavaju da učestvuju u nastavnom procesu i učenju.

  Broj članaka:
  0
 • u bibliotekama

  Upotreba asistivnih tehnologija u bibliotekama.

  Asistivne tehnologije osobama sa invaliditetom (slepim, slabovidim, autističnim, učenicima sa telesnim/ motoričkim invaliditetom i smetnjama u učenju) omogućavaju da koriste bibliotečke usluge.

  Broj članaka:
  0
 • u organizacijama civilnog društva

  Upotreba asistivnih tehnologija u organizacijama civilnog društva.

  Asistivne tehnologije osobama sa invaliditetom (slepim, slabovidim, autističnim, učenicima sa telesnim/ motoričkim invaliditetom i smetnjama u učenju) omogućavaju da u okviru svojih organizacija iskažu svoje talente, rade na ostvarivanju svojih ciljeva i ispune svoje slobodno vreme društvenim aktivnostima.

   

  Broj članaka:
  0
 • u kompanijama

  Upotreba asistivnih tehnologija u radu.

  Asistivne tehnologije služe za prilagođavanje (adaptaciju) radnog mesta osobama sa invaliditetom (slepim, slabovidim, autističnim, učenicima sa telesnim/ motoričkim invaliditetom i smetnjama u učenju).

  Broj članaka:
  0