DIDACARE

 

Didacare, logoKompanija Didacare proizvodi i nudi inovativna rešenja za poboljšanje samostalnosti, komunikacija i učenje osoba sa invaliditetom. Davne 1994. godine zahvalaljujući inicijativi roditelja dece sa invaliditetom, započeli su sa aktivnostima radi poboljšanja svakodnevnog života ove dece, da bi se nakon sedam godina (2001. godine) i zvaničnim otvaranjem predstavila i široj javnosti. U veoma kratkom roku, kompanija Didacare je postala jedna od najvažnijih kompanija na italijanskom tržištu i ostvarila veze sa velikim sektorom za istraživanje i razvoj. Ona je jedna od svega nekoliko italijanskih kompanija koja proizvode bazira na sopstvenoj koncepciji i dizajnu u saradnji sa univerzitetima i istraživačkim centrima, kao i razvijenijim privatnim kompanijama.

Izvozivši svoje proizvode u Veliku Britaniju, Nemačku, Švedsku, Francusku, Holandiju, Austriju, Dansku, Finsku, Španiju, Grčku, Poljsku, Srbiju i Švajcarsku, Didacare sarađuje sa čitavom mrežom Evropskih kompanija kako bi se ostvarenom sinergijom poboljšali proizvodi i povećalo tržište.

Osnivač je ASSOAUSILI Starter-a i strategijske mreže za asistivne tehnologije i rehabilitaciju Emilia-Romagna.