...Iz Kruga

logo Iz Kruga    ...Iz Kruga, organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom Srbije osnovana 10.marta 1997. kao ženska, nevladina i nestranačka organizacija koja pruža podršku osobama sa invaliditetom, posebno ženama kada imaju ili su imale iskustva nasilja i diskriminacije ili im je neko pravo ugroženo odnosno uskraćeno. Ravnopravni položaj žena sa invaliditetom u društvu i eliminacija svih oblika nasilja nad njima je vizija ...Iz Kruga. Parolom "Sve je u tvojim rukama" osnažuju žene sa invaliditetom da preuzmu kontrolu nad svojim životom.