Bibliotečke usluge za slepe korisnike u Narodnoj biblioteci Užice

Narodna biblioteka Užice je u toku 2014. godine proširila standardnu uslugu u svom okruženju. 

Projektom Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica, koje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja  obezbeđena su potrebna sredstva za kupovinu računara i potrebnih softvera za slepe korisnike. Nabavljeni su JAWS 15, AnReader, Finereader i Plextalk. Bibliotečko osoblje je obučeno za rad sa novom kategorijom korisnika uz pomoć  firme Gloria Ferarri. doo.

Za  korisnike oštećenog vida kojih  je u Užicu oko 150, obezbeđena je besplatna obuka na računaru. Formiranjem nove usluge u Narodnoj biblioteci Užice, stekli su se uslovi  da slepe osobe u NBU mogu da dođu do građe koja je prilagođena njihovim potrebama. Nabavljen je i određen broj zvučnih knjiga koje su upotpunile postojeću  ponudu Biblioteke.  Projekat je trajnog karaktera i  predstavlja važan korak  ka prilagođavanju usluga javnih biblioteka korisnicima oštećenog vida.

Usluga je naišla na izuzetan odziv kod korisnika, što predstavlja veliki podstrek za dalji rad i usavršavanje.

 

Dušica Murić,
autor projekta „Usluga  za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica“,