Grad Beograd pomaže preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Grad će finansijski pomoći četiri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako bi se očuvali postojeći i poboljšali uslovi za otvaranje novih radnih mesta.

 

Sredstva će dobiti preduzeća „Lola preduzetništvo” u restrukturiranju, Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Kosmos”, „Svetlost” u restrukturiranju i Preduzeće za zapošljavanje slepih i slabovidih „Sloga”, i to za kupovinu osnovnih sredstava i izvođenje investicionih radova.
Poslovanje ovih preduzeća unaprediće se i proširiti većim brojem radnih mesta za zaposlene sa višim kvalifikacijama i povećanjem spektra zanimanja za koja se polaznici obuka kvalifikuju. Takođe će biti unapređen kvalitet usluge i finalnog proizvoda.

Izvor: 24 sata, Autor: M.K. - Beoinfo 19.11.2012