Objavljen priručnik "Asistivna tehnologija u školi"

Preuzmi / vidi priručnik: Asistivna tehnologija u školi (kao .pdf) i Asistivna tehnologija u školi (kao .html)

Priručnik “Asistivna tehnologija u školi” nastao je kao doprinos uspostavljanju inkluzivne kulture, politike i prakse u našem društvu, u okviru projekta “Korišćenje asistivne tehnologije u radu s decom sa smetnjama u razvoju”. Cilj projekta bio je doprinos razvoju inkluzivnog društva, promovisanjem primene asistivne tehnologije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Priručnik je namenjen nastavnicima, učiteljima, defektolozima I predstavnicima udruženja građana koji žele da se detaljnije upoznaju sa elementima asistivne tehnologije i načinima za njenu primenu.

Tokom osmišljavanja i pisanja priručnika rukovodili smo se činjenicom da je asistivna tehnologija u Srbiji još uvek malo poznata i da se nedovoljno koristi u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, mada su rezultati koji se postižu njenom primenom izuzetni.

Priručnik je namenjen početnicima u ovoj oblasti. On pruža osnovne informacije u vezi sa pojmom asistivne tehnologije, načinima za njeno adekvatno korišćenje, osnovnim podelama, kao i o sredstvima i uređajima koji spadaju u domen asistivne tehnologije. Radi bolje preglednosti, priručnik je podeljen je u nekoliko celina. Na taj način čitalac će, uz uvodna poglavlja, odmah moći da dobije informacije u vezi sa vrstom asistivne tehnologije za koju je zainteresovan. Pored toga, poslednje poglavlje u priručniku nudi niz korisnih adresa internet sajtova koji se bave sličnim temama, a koji su namenjeni onima koji žele da nastave svoju obuku o ovoj oblasti.

Nadamo se da će ovaj priručnik ispuniti prazninu koja u srpskoj stručnoj literature postoji u ovoj oblasti.

Autori priručnika su: Mirjana Lazor, Mirjana Isakov i Nevena Ivković.

Izdavač: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika
Novi Sad, Braće Ribnikar 32
www.smp.edu.rs