Kako slabovidi koriste računar

Slabovidi, u principu koriste računar na dva načina: