Brajev emboser - štampač za slepe

Brajevi štampači (štampači za slepe) spadaju u grupu štampača embosera. To su štampači koji ostavljaju otisak tako što deformišu papir.

Brajevi štampači otiskuju tačkice na malo čvršćem papiru nego što se obično koristi. Preporučuje se 150-160 gramski papir.

Brajevi štampači štampaju na običnom rezanom papiru i na beskonačnom (traktorskom) papiru.

U našoj ponudi imamo štampače švedskog proizvođača Index Braille. Ovi štampači imaju vrlo povoljan odnos cena/kvalitet i vrlo su jednostavni za rukovanje i lokalizaciju na naš jezik. Upotreba dobro podešenog Brajevog štampača (štampača za slepe) je ista kao i svakog drugog štampača. Pripremite dokument i odštampate ga. Dodatna mogućnost je da se pre štampe na monitoru ili Brajevom redu dokument pregleda i izmeni, zato što je broj brajevih slovnih mesta po redu oko 30 što je mnogo manje od broja slovnih mesta u crnom tisku.

Zbog načina na koji štampaju - deformišu, buše papir - Brajevi štampači (štampači za slepe) prave buku i preporučljivo je da se drže u akustičnoj kabini kako ne bi smetali dok štampaju.

Preporučujemo:

- Basic-D - klasični dvostrani brajev štampač (emboser) koji štampa na beskonačnom papiru A4, pogodan za ličnu i kancelarijsku upotrebu, kompaktan i vrlo malih dimenzija

- Index Everest štampa jednostrano i dvostrano na običnom papiru A3. Ima i mogućnost štampe u novinskom formatu (štampa na A3 koji se savije kao novina A4). Pogodan za ličnu i kancelarijsku upotrebu.

- Braille Box V4 - Brajev štampač velike brzine štampe na običnom rezanom papiru sa iznenađujuće niskim nivoom buke.

- 4Waves PRO - štampač za komercijalnu upotrebu i veliku produkciju. Može da štampa neprekidno, koristi beskrajni papir.

i,

softver, program za prevođenje na Brajevo pismo:

- Duxbury Braille Translator-DBT, prevodilac na Brajevo pismo