WCAG

Postojeći standardi

Postoji više standarda i asocijacija koji se bave implementacijom veb pristupačnosti. Trenutno najpoznatiji od njih su Section 508 Standards i WAI.

U 1998. Kongres SAD je izmijenio zakon o rehabilitaciji koji zahtijeva od saveznih agencija da učine svoje elektronske i informacione tehnologije pristupačnim osobama sa invaliditetom. Sekcija 508 je donijeta da bi eliminisala prepreke u informacionoj tehnologiji, da bi omogućila nove prilike za osobe sa invaliditetom i da bi ohrabrila razvoj tehnologija koje bi pomogle ostvarivanju ovih ciljeva.

U 1999. Web Accessibility Initiative, projekat World Web Consortiuma (W3C) objavljuje Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1.0. U prošlim godinama ove smjernice su bile široko prihvaćene kao konačne smjernice kako kreirati veb sajtove.

WAI je kritikovan zbog dozvoljavanja da WCAG 1.0 postane sve više van koraka sa današnjim tehnologijama i tehnikama za kreiranje i korištenje veb sadržaja, takođe i zbog sporog tempa razvoja WCAG 2.0 i zbog toga što su nove smjernice teške za navigaciju i razumijevanje.

Razlika između WAI smjernica i Section 508 je u tome što je primjena W3C-ovih WAI smjernica na potpuno dobrovoljnoj bazi, dok Section 508 pruža pravni lijek onima koji su oštećeni kršenjem ovih zahtjeva. Naravno, to važi za SAD, u dijelu koji je u vezi sa zakonskom regulativom navedeni su neki važeći zakoni za naše područje.

Pri navođenju primjera koda autor se odlučio za primjenu WAI smjernica na osnovu preporuke programera i slijepih korisnika iz njegovog okruženja.

Pojam WCAG

WCAG dokumentuje kako učiniti veb sadržaj pristupačnim licima sa invaliditetom. Veb “sadržaj” se u opštem smislu riječi odnosi na informacije na veb stranicama ili veb aplikacijama uključujući tekst, slike, forme, zvukove i al.

WCAG je dio serije smjernica o pristupačnosti uključujući Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) i User Accessibility Guidelines (UAAG).

Za koga je WCAG

WCAG je primarno namijenjena za:

 • programere veb sadržaja (autore stranica, dizajnere sajtova itd.),
 • autore alata za izradu veba,
 • programere alata za testiranje pristupačnosti veba,
 • ostale koji žele ili trebaju tehnički standard za veb pristu-pačnost.

WCAG verzije 1.0 i 2.0

Web Content Accessibility Guidelines 1.0 je objavljen 1999. WCAG 2.0 je objavljen 11. decembra 2008. WCAG 2.0 je šire primjenjiv na naprednije tehnologije. Lakši je za korištenje i za razumijevanje i lakše ga je preciznije testirati sa automatizovanim alatima i ljudskom provjerom.

W3C WAI preporučuje korištenje 2.0 umjesto WCAG 1.0.

Šta se nalazi u WCAG 2.0

WCAG 2.0 ima 12 smjernica koje su organizovane pod četiri principa: primjetnost, operabilnost, razumljivost i robusnost. Za svaku smjernicu postoji kriterijumi uspješnosti, koji se mogu testirati i koji se dijele u tri nivoa: A, AA, AAA.

Razumijevanje četiri principa pristupačnosti

Smjernice i kriterijumi uspješnosti su organizovani oko četiri sljedeća principa koja postavljaju osnov neophodan svima da pristupaju veb sadržaju.

Svako ko hoće da pristupi veb sadržaju mora imati sadržaj koji je:

 1. Primjetan - informacije i komponente korisničkog interfejsa moraju biti prezentovane na način na koji korisnik to može primijetiti
  • To znači da se korisnicima mora omogućiti da primjećuju informacije koje se prezentuju (ne mogu biti nevidljive svim njihovim čulima)
 2. Operabilan - komponente korisničkog interfejsa i navigacija moraju biti operabilne
  • To znači da se korisnicima mora omogućiti da vrše operacije nad interfejsom (interfejs ne može zahtijevati interakciju koju korisnik nije sposoban da izvede)
 3. Razumljiv - informacije i operacije korisničkog interfejsa moraju biti razumljive.
  • To znači da se korisnicima mora omogućiti da razumiju informaciju kao i operaciju korisničkog interfejsa (sadržaj ili operacija ne mogu biti iznad njihovog shvatanja)
 4. Robusan - sadržaj mora biti dovoljno robustan da se može pouzdano interpretirati pomoću raznih korisničkih agenata uključujući i tehnologije pristupačnosti.
  • To znači da se korisnicima mora omogućiti pristup sadržaju kako tehnologija napreduje (kako tehnologije i korisnički agenti evoluiraju, sadržaj bi trebalo da ostane pristupačan).

Ako i jedan od ovih principa nije ispunjen, korisnici sa invali-ditetom  neće moći koristiti veb.

Kako se snaći na sajtu i koristiti dokumentaciju?

Na samom sajtu postoji više dokumenata vezanih za razumijevanje i primjenjivanje WCAG 2.0. Јedan je sam dokument sa WCAG 2.0 smjernicama, ali takođe bitni su pomoćni dokumenti koje većina ljudi dok razvijaju  pristupačan veb sadržaj i alate koriste umjesto samog dokumenta sa smjernicama. WCAG pomoćni tehnički materijali sadrže:

 • Kako ispoštovati WCAG 2.0 - prilagodljivi brzi podsjetnik na WCAG 2.0 zahtjeve (kriterijume uspješnosti) i tehnike
 • Razumijevanje WCAG 2.0 - sadrži dodatna uputstva o učenju i implementaciji WCAG 2.0 za ljude koji žele dublje razumjeti smjernice i kriterijume uspješnosti
 • Tehnike za WCAG 2.0 - daje konkretne detalje kako razvijati pristupačan veb sadržaj npr. u vidu primjera HTML koda
 • WCAG dokumenti - dijagram i opis na koji način su dokumenti povezani

Na samom sajtu preporučuju da se proučavanje WCAG počne od uvodne lokacije koja nudi uvodna objašnjenja i pregled veza postojećih dokumenata.

Kao primarni resurs za programere koji koriste WCAG 2.0 navode dokument prilagodljivi brzi podsjetnik naveden ranije u tekstu. On sadrži sve WCAG 2.0 smjernice i kriterijume uspješnosti. Krite-rijumi uspješnosti su naredbe na osnovu kojih se može testirati da li je veb sadržaj pristupačan tj. da li je u skladu sa WCAG 2.0. Pod svakim kriterijumom uspješnosti je navedena lista dovoljnih tehnika, to znači da ako se implementiraju te tehnike, onda je kriterijum zadovoljen. Takođe je navedena lista najčešćih neuspjeha koji ne zadovoljavaju smjernice.

Podsjetnik se može prilagođavati na osnovu onoga što se koriste CSS, JavaScript multimedija ili druge veb tehnologije, takođe se može izabrati nivo A, AA ili AAA kriterijuma uspješnosti.

Slika E.1 Veza između WCAG 2.0 dokumenata

Slika E.1 Veza između WCAG 2.0 dokumenata

 

 

 

 

Najnovije

Najčitanije

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.