Uvod

Svrha i namjena dokumenta

Ideja ovog priručnika je da čitalac nakon završetka čitanja bude upućen ne samo u pojam i značaj veb pristupačnosti već i način na koji slijepe i slabovide osobe koriste računare i internet. Teme koje su obrađene i način na koji su koncipirane predviđa da čitalac po završetku čitanja bude sposoban da procijeni da li je veb sajt institucije za koju radi pristupačan i ako nije, da ga u dovoljnoj mjeri preuredi. Takođe bi trebalo da ima jasnu predstavu kako i gdje može dalje proširiti svoja znanja o veb pristupačnosti.

Razlog nastanka ovog štiva je taj da u našem okruženju ne postoji svijest o problemu veb pristupačnosti, takođe ne postoji ni literatura na našem jeziku koja bi objasnila problem i ponudila rješenje osoblju koje radi na održavanju veb sajtova.

Potrebno je učiniti korake ka približavanju veb tehnologija slijepim i ostalim licima sa invaliditetom, jer se na taj način može bitno olakšati njihov svakodnevni život. Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske ovim priručnikom, koji ujedno predstavlja i manifest, ima za cilj da podigne nivo svijesti o značaju veb pristupačnosti.

Evropska unija je dala preporuke za prilagođavanje veb sadržaja slijepim licima. U našem zakonodavstvu postoji praznina u pogledu regulisanja ove materije. Bitan aspekt svakog društva je ravnopravnost i jednakost svih njegovih članova, a povećanjem veb pristupačnosti bi se načelo jednakosti i ravnopravnosti dosljednije ispoštovalo.

Kome je dokument namijenjen

Veoma je važno da informacije u vezi sa javnim službama budu pristupačne slijepim i ostalim licima sa invaliditetom. Dokument je namijenjen svim institucijama koje mogu preduzeti konkretne korake u podizanju nivoa svijesti o bitnosti veb pristupačnosti. To su u prvom redu institucije koje predstavljaju javnu vlast, državne institucije, ministarstva, agencije, mediji, institucije lokalnih uprava i različite organizacije koje pružaju elektronske usluge građanima.

 Između ostalog to su:

 • Ministarstva nauke i tehnologije RS
 • Agencija za informaciono društvo RS
 • Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija BiH
 • Regulatorna agencija za komunikacije

Prilozi uz dokument

 • Prilog A - Navodi tipove vizuelnih invaliditeta i daje kraći opis svakog od njih, kao i načine na koje lica s tom vrstom invaliditeta koriste veb te prepreke  sa kojima se susreću.
 • Prilog B - Opširnije opisuje način na koji slijepi koriste internet i aplikacije koje im u tome pomažu, konkretno čitače ekrana. Takođe daje kratko uputstvo za korištenje popularnih čitača ekrana.
 • Prilog V - Navodi alate i metode za validaciju koda postojećih veb sajtova i testiranje pristupačnosti.
 • Prilog G - Objašnjava principe pristupačnog dizajna i može se koristiti kao konkretno uputstvo za tehnička lica pri realizaciji novih veb sajtova tako da budu pristupačni.
 • Prilog D - Detaljnije objašnjava problem i rješenja kod poremećaja kolornog vida - daltonizma.
 • Prilog Đ - Navodi prednost tečnog i elastičnog rasporeda veb strana nad fiksnim i navodi konkretnu realizaciju.
 • Prilog E - Navodi najbitnije trenutne standarde u oblasti pristupačnosti i daje kraće uputstvo za korištenje WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) smjernica za one koji žele proučavati materiju veb pristupačnosti dalje, izvan okvira ovog dokumenta.

Dalji koraci

Nadamo se da ćete poslije čitanja našeg priručnika, koji ujedno predstavlja i našu inicijativu, uvidjeti važnost izložene materije i učiniti korake u prilagođavanju veb sadržaja potrebama slijepih lica. Dalji korak koji bismo mogli zajednički učiniti jeste uvođenje zakonske regulative u smislu obaveznosti poštivanja pravila veb pristupačnosti pri izradi sajtova.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.