1. Stabilnost, sedenje i pokretljivost

Mogućnosti za obezbeđenje stabilnosti, kvalitetnog sedenja i pokretljivost zavise, s jedne strane, od oštećenja koje učenik ima, a s druge, od pristupačnosti i uređenja prostora u kome se nalazi.

Smetnje u telesnom razvoju su najčešće povezane sa teškim i trajnim oštećenjima motornog i koštano-zglobnog sistema, telesnim deformitetima, mišićnim i neuromišićnim oboljenjima, oštećenjima centralnog i perifernog nervnog sistema, ili hroničnim oboljenjima koja teško narušavaju zdravstveno stanje. Neretko su prisutni spazmi (nevoljna grčenja mišića), a motorika može biti neznatno do grubo narušena. Ovoj deci je potrebno mnogo snage i energije za usmeravanje pojedinih pokreta tela, zbog čega im je često potrebna pomoć drugih osoba.

Jedan od osnovnih uslova za učešće u društvenom životu je omogućavanje pristupačnosti i obezbeđivanje prostora bez fizičkih prepreka. Raspored nameštaja u prostoriji treba da bude takav da omogućava nesmetano kretanje kolica ili kretanje uz pomoć hodalice.

Probleme u vezi sa detetovom stabilnošću i pokretljivošću treba rešavati u saradnji sa fizijatrom, fizioterapeutom ili somatopedom. U većini slučajeva, učenik sa ovakvim teškoćama već ima terapeuta koji je takođe uključen u IOP tim. Međutim, ako to nije slučaj, potrebno je da se terapeut uključi u IOP tim, kako bi pomogao u određivanju odgovarajuće asistivne tehnologije.

Koju asistivnu tehnologiju koristiti za pomoć kod stabilnosti, sedenja i mobilnosti?

Asistivna tehnologija koja se u ovu svrhu koristi može da bude jednostavna – odgovarajuća veličina stolice i odgovarajuća visina stola – ali može da bude i složenija, i da se sastoji od sredstava za zadovoljenje veoma složenih potreba deteta. Najvažnije je imati na umu da ni jedna osoba ne može efikasno da koristi ruke i šake, ako ne sedi pravilno. Pravilnim držanjem tela minimizira se prejak tonus mišića, amortizuju se nedostaci i dobija se dovoljno velika površina oslonca za korišćenje ruke i šake. Dakle, držanje tela i sedenje su veoma važni.

Stabilnost i sedenje pomažu:

- Standardna stolica odgovarajuće visine i dubine
- Neklizajuća površina na standardnoj stolici (radi sprečavanja klizanja/spadanja)
- Jastuk, umotani peškir, ili blokovi za pomoć pri držanju tela
- Prilagođena stolica, bočni oslonac, stajalica
- Prilagođena invalidska kolica ili uložak za sedenje

Pokretljivost omogućuju:

- Hvataljke ili rukohvati
- Hodalice
- Ručna invalidska kolica
- Električna invalidska kolica sa džojstikom ili drugim kontrolnim mehanizmom

Kada učenik ima poteškoća sa pokretljivošću ili stabilnošću prilikom sedenja, potrebno je razmotriti mogućnost upotrebe ovih sredstava, pošto su od ključne važnosti za učestvovanje deteta u obrazovnom procesu.

Priručnik

Sto za osobe koje koriste kolica

Ovaj sto je veoma praktičan, jer je moguće podesiti njegovu visinu i nagib ploče u skladu sa potrebama i uzrastom učenika. Sto ima graničnike koji olakšavaju manipulisanje priborom za rad (sveske, knjige, olovke, papiri).

Ploča stola je plastična zbog jednostavnog održavanja.

Priručnik Priručnik

Hodalice

su ortopedska pomagala koja olakšavaju kretanje. One mogu biti fiksne, sklopive, stepenaste, sa ili bez točkova, sa sedištem ili kaiševima za sedenje (odmor), sa klasičnim, podpazušnim ili podlakatnim osloncem, sa ili bez kočnica.

Priručnik Priručnik

Kolica

su sada već uobičajena sredstva koja olakšavaju i omogućavaju kretanje deci sa telesnim smetnjama/motoričkim poremećajima.

Na našem tržištu se mogu naći različite vrste kolica, na ručni ili elektromotorni pogon, sa mogućnošću prilagođavanja karakteristikama pojedinca.

Priručnik Priručnik

Stajalice – Easy stand

je savremeno pomagalo koje omogućava osobama sa motoričkim poremećajima, da povremenobudu u uspravnom položaju, kako bi obavljalipojedine aktivnosti. Pored toga, stajalica omogućava promene položaja tela što je veoma važno u procesu rehabilitacije, kao i zbog kompletnog zdravstvenog stanja. To je jednostavan i stabilan okvir za korisnike svih uzrasta.

Podizanje u uspravan položaj i spuštanje u sedeći, omogućava prosta mehanika ili elektromotor.

2. Radno mesto

Način na koji je organizovano mesto za rad u učionici ili kod kuće u velikoj meri utiče na postignuća učenika.

Udobno sedenje, odgovarajuća visina stola, dobro osvetljenje, odsustvo buke, prijatan prostor sa svim potrebnim materijalom za rad čini da učenje ili bilo koja druga vrsta aktivnosti bude efektivnija.

U učioničkim uslovima, kad god je to moguće, treba obezbediti da svi učenici uvek dobro vide i/ili čuju nastavnika i druge učenike. Osnovno je, takođe, da tabla, flip čart, platno za projekciju, geografske karte i slični didaktički materijali, budu u vidnom polju svih učenika i fizički pristupačni svima. Klasičan (tradicionalni) raspored sedenja retko kada može to da omogući. Mnogo je bolje klupe u učionici rasporediti u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika, kao i zahtevima sadržaja koji se obrađuju.

Koju asistivnu tehnologiju koristiti na radnom mestu?

Asistivna tehnologija za specifične potrebe radnog mesta uključuje veoma široku lepezu uređaja i instrumenata. U adaptaciji radnog mesta moguće je primeniti praktično sve što smo u prethodnom delu naveli.

Na primer, učenik sa cerebralnom paralizom može koristiti invalidska kolica da bi bio pokretljiv, u tim kolicima može da ima uložak za povećanje stabilnosti i da koristi pristup računaru za pisanje. Osim toga, može se ukazati potreba i za specifično projektovanim sredstvima koja se koriste na radnom mestu, kao što su police, nagnuta ploča stola, specijalni stalak i sl. U većini slučajeva treba slediti ustaljenu proceduru: identifikovati zadatke koje učenik treba da obavlja, pa zatim analizirati lokaciju radnog mesta da bi se odredila neophodna prilagođavanja, uključujući i asistivnu tehnologiju.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.