Priručnik "Asistivna tehnologija u školi" - IV VRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJE

Indeks članaka

 

IV VRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJE

Postoje na hiljade sredstava, aparata i instrumenata koji se mogu svrstati u asistivnu tehnologiju, kao i mnogi načini razmišljanja o njoj. Asistivnu tehnologiju je najkorisnije klasifikovati prema zadatku u čijem izvršenju pomaže:

- stabilnost, sedenje i pokretljivost
- radno mesto
- komunikacija
- pristup računarima
- motorni aspekti pisanja
- pisanje teksta
- teškoće u učenju - čitanje, matematika
- vid
- sluh
- svakodnevne životne aktivnosti i upravljanje aparatima
- odmor i rekreacija