Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI)- osobe sa otežanim motornim funkcijama: osobe sa cerebralnom paralizom (Paralysis cerebralis infantium (lat.)), dečijom paralizom (polimijelitis, polio - lat. Poliomyelitis (epidemica anterior acuta)), mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom (MS, lat. Sclerosis multiplex)

A. Specijalne tastature za osobe sa telesnim invaliditetom

A1. Tastature sa uvećanim i obojenim tasterima

Ove specijalne tastature mogu biti standardne veličine sa smanjenim funkcijskim tasterima, a uvećanim alfanumeričkim tasterima. Alfanumerički tasteri su obično veličine 2 do 2,5 cm.

Tasteri i znakovi (slova) na tasterima mogu biti različito obojeni kako bi bili vidljiviji i lakši za pamćenje. Slova mogu biti mala ili velika, sa uvećanim ispisom ili reljefna.

Slovni rasporedi mogu biti standardni (QWERTY) ili izmenjeni (npr. ABC).

A2. Mini tastature

Mini tastature su pogodne za osobe koje koriste jednu ruku za kucanje.

A3. Dodaci za tastature (zaštitnici, prekrivači...)

Zaštitnici za tastaturu sprečavaju da prsti klize po tasterima i da se u isto vreme pritisne više tastera.

Prekrivači, poklopci, futrole za tastature štite tastaturu od prašine, prljavštine i vlage.

A4. Ergonomske i podesive tastature

Ergonomske tastature nisu posebno dizajnirane za osobe sa telesnim invaliditetom (OSI), ali zbog svog ergonomskog oblika i podesivosti mogu se prilagoditi tako da olakšaju rad.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

A5. Prilagodljive i adaptibilne tastature

Adaptibilne tastature su membranske tastature kojima se može programirati veličina, vrsta i raspored tastera.

Tastatura se može programirati da:

  • ima dva tastera (da/ne, yes/no, ok/cancel),
  • simulira rad miša sa 4 ili 8 strelica za vođenje kursora miša i tasterima koji zamenjuju tastere na mišu-levi, desni klik, dvoklik, prevlačenje i slično,
  • predstavlja numeričku tastaturu,
  • predstavlja standardnu alfanumeričku tastaturu sa podesivim slovnim rasporedom i
  • drugo.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

B. Specijalni miševi i zamene za miša (džojstici-joystick i trekbol-trackball)

B1. Standardni miš izmenjenog oblika

Za osobe sa otežanom motorikom. Imaju funkcije standardnog miša ali je sam oblik miša izmenjen da na njega laše naleže ruka i prsti. Mogu imati magnetna postolja.

B2. Ergonomski i vertikalni miševi

Ergonomski i vertikalni miševi imaju funkcije standardnog miša i izmenjen oblik kako bi se ruka manje umarala u radu.

B3. Mali miševi koji se drže u ruci

  • Mali trekbol-trackball koji se stavlja na prst, i
  • mali tačped-toucpad koji se drži u ruci

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

B4. Trekbol-trackball u ulozi računarskog miša

Trackball je uređaj čiji je osnovni element kuglica.
Pomoću kuglice se upravlja kursorom na ekranu, a dodatni tasteri imaju iste funkcije kao i tasteri kod miša. Stabilan je (fiksiran) i ne zahteva dodatni prostor za manevrisanje. Kod nekih modela postoji mogućnost dodavanja većih tastera za osobe koje ne mogu da koriste tastere na samom tracball-u.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

B5. Džojstici - Joystick u ulozi računarskog miša

Kod džojstika se kursorom upravlja pomoću palice, a tasteri na njemu zamenjuju tastere standardnog miša. Mogu imati i tastere za dvoklik, prevlačenje i slično.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima: Džojstik-Joystick-e nekoliko proizvođača

C. Simulatori miševa

C1. Simulator miša osetljiv na dodir

Pogodan je za sve korisnike računara, posebno za decu i one sa teškoćama u motoričkim funkcijama i ograničenjem pokreta.

Pomoću kontrolnog, upravljačkog prstena se elektronski upravlja kretanjem kursora na ekranu računara. Samo jedan, meki na dodir je potreban da se kontroliše i pravac i brzina kursora.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

C2. Simulatori miševa - tastature (od nekoliko tastera) - switch mouse

Simulatori rada miša pomoću malih tastatura (od nekoliko tastera).

Pritiskom na tastere upravlja se kretanjem kursora na ekranu, obeležavanjem i pomeranjem. Simulatori rada miša pomoću tastera mogu imati i do 8 tastera za pokretanje kursora.

Napomena: Većina ovakvih simulatora je prestala da se proizvodi, verovatno zato što postoji bolja (ali i skuplja) zamena switch-evi sa tasterima.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

C3. Simulatori miševa - switch-evi (sa tasterima)

Simuliraju rad računarskog miša pomoću tastera povezanih na switc i preko switch-a na računar.Pritiskom na tastere upravlja se kretanjem kursora na ekranu, obeležavanjem i pomeranjem. Switch-evi na ulazu mogu imati 2 do 16 tastera. Izlaz je obično USB. Bolji switch-evi imaju hardverski definisane funkcije tastera i računar prepoznaje komande sa tastera bez instaliranja bilo kakvog softvera. Pogodni su za sve osobe koje iz nekog razloga ne mogu da koriste standardnu tastaturu ili miša.

Simulatori rada miša pomoću tastera mogu imati i do 8 tastera za pokretanje kursora, standardne tastere koje ima miš (levi, desni klik) i dodatne tastere za razne funkcije miša.

Tasteri mogu biti različitih veličina (od 25 do 127 mm) i boja sa mogućnošću zvučnog i taktilnog odziva.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

  • switch-eve različitih karakteristika od različitih proizvođača i
  • tastere različitih boja i veličina od različitih proizvođača

D. Uređaji za upravljanje računarom bez korišćenja ruku

E. Monitori osetljivi na dodir-Touchscreen

Monitor osetljiv na dodir je veoma korisno sredstvo za osobe sa telesnim invaliditetom koje koriste računar. 
Onima koji ne mogu da koriste tastaturu i miša, rad sa računarom je olakšan sa Monitorima osetljivim na dodir. Najkorisniji je najmlađima i autističnoj deci jer omogućava da se fokusiraju na učenje i na sam rad sa programom.

Gloria Ferrari doo ih nema u svojoj ponudi. Potražite kod prodavaca standardne računarske opreme.

 

 

Napisao:

dipl. ing Nebojša Marković

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.