Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju:
A. rad na računaru,
B. štampanje tekstova na Brajevom pismu i štampanje taktilne grafike,
C. čitanje štampanih tekstova ("crni tisak"),
D. snimanje i "čitanje" (slušanje) zvučnih knjiga,
E. komunikaciju, orjentaciju i navigaciju,
F. olakšavaju snalaženje u svakodnevnom životu,
G. školovanje - obrazovanje

A. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju rad na računaru

A1. Čitač ekrana - screen reader

Potpuna samostalnost u radu slepe osobe na računaru je moguća uz upotrebu čitača ekrana (screen readera) i Brajevog reda - displeja ili zvučnog izlaza (sintetizatora govora / sinteze / tts - text to speach / tekst u govor) koji zamenjuju monitor.

Često se govori o govornom programu za slepe osobe. Govorni program, u stvari čine dve komponente: čitač ekrana i sintetizator govora. Za mnoge svetske jezike su u čitač ekrana ugrađeni i sintetizator govora.

Čitač ekrana ili "screen reader" pretvara korisnikove akcije i sadržaj ekrana u tekst.

A2. Sintetizator govora – sinteza

Sinteza - sintetizator govora veštački proizvodi ljudski govor. Sintetizator govora pretvara pisani tekst u govor (Text To Speech - TTS) i može biti realizovan softverski i hardverski.

Napomena: Za minimum rada slepe osboe na računaru potreban je čitač ekrana i sintetizator govora.

A3. Brajev red – Brajev displej

Brajev red ili Brajev displej je monitor za slepe. Brajev red može da prikaže samo tekst koji ima sačuvan u memoriji ili tekst koji dobija na ulazu od čitača ekrana (screen readera) koji vrši pretvaranje sadržaja računarskog monitora u niz slova i znakova.

Brajev red prikazuje tekst na Brajevom pismu (Brajevoj azbuci) sa 6 ili 8 tačaka.

Novi brajevi redovi sadrže i brajeve tastature sa 8 tačaka.

A4. Brajeve tastature se više ne proizvode

Novi brajevi redovi sadrže i brajeve tastature sa 8 tačaka.

A5. Prenosni računar za slepe i beležnice za slepe

Slepe osobe najčešće koriste PC računare opšte namene uz pomoć dodatnih programskih (softverskih) i elektronskih (hardverskih) dodataka.

Ipak, postoje specijalno izrađeni računari za slepe osobe. Kao uzlaz mogu imati "standardnu QWERTY" ili Brajevu tastaturu, a kao izlaz imaju obavezno sintetizator govora, a često i Brajev red.

Za ovakve računare skromnijih hardverskih mogućnosti prihvaćen je naziv Brajeve beležnice.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

B. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju štampanje tekstova na Brajevom pismu i štampanje taktilne grafike

B1. Brajev štampač - emboser

Brajevi štampači (štampači za slepe) spadaju u grupu štampača embosera. To su štampači koji ostavljaju otisak tako što deformišu papir.

Brajevi štampači otiskuju tačkice na malo čvršćem papiru nego što se obično koristi (preporučuje se 120-160 gramski papir). Brajevi štampači štampaju na običnom rezanom papiru i na beskonačnom (traktorskom) papiru.

Mogu da štampaju i grafiku pomoću tačkica.

B2. Softveri/editori-translatori za prevođenje na Brajevo pismo

Za štampanje na Brajevom pismu potreban je program(softver) editor-translator za prevođenje teksta iz "običnog" u Brajev tekst. Zbog specifičnosti i različitosti jezika, potrebno je da editor-translator ima tabelu za srpski jezik.

B3. Štampač za štampanje taktilnih - reljefnih slika

Tačnije, ovo nije štampač u uobičajenom smislu. Slika ili crtež nacrtani ili odštampani na specijalnom papiru prolaskom kroz ovaj "štampač" postaju reljefni. Pogodan je za izradu taktilnih - reljefnih geometrijskih figura, geografskih karata, crteža iz anatomije i slično.

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

C. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju  čitanje štampanih tekstova ("crni tisak")

C1. Uređaji za skeniranje i čitanje za slepe i slabovide

Scanning and Reading Appliance - uređaj za skeniranje i čitanje - kamera koja čita i govori su pristupačni i jednostavni za korišćenje.

Samostalni uređaji ne govore srpski, kamera koja se povezije na računar može da govori.

C2. Softver (program) za skeniranje i čitanje

Sadrži sintetizator govora(OCR) softver za prepoznavanje teksta i funkcionalnosti koje slepoj osobi olakšava "čitanje". "Govori" srpski uz dodatni sintetizator. Pročitani tekst se može čuvati kao tekst ili zvučna knjiga. Savršen alat za produkciju zvučnih knjiga za jednokratnu upotrebu.

C3. Softver (program) za prepoznavanje teksta

(OCR) softver za prepoznavanje teksta, Optičko prepoznavanje znakova (Optical Character Recognition, OCR), dobijenu sliku štampanog teksta na papiru (koju obično učitamo sa skenera ili iz fajla) pretvaraju u digitalni tekst. Ovako dobijen tekst se može pročitati uz pomoć čitača ekrana (screen readera) u samom programu ili se može snimiti kao tekstualni dokument u nekoliko formata.

 

Napomena: za korišćenje softvera za skeniranje i čitanje i za prepoznavanje teksta je potreban skener.

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

D. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju snimanje i "čitanje" (slušanje) zvučnih knjiga

DAISY (Digital Accessible Information System - sistem digitalno dostupnih informacija) digitalni format pomaže osobama koje, iz raznih razloga, nisu u mogućnosti da koriste regularan - standardan štampani materijal. DAISY digitalne zvučne knjige, nude prednosti nad običnim audio-knjigama, ali su i nadmoćnije zato što DAISY uključuju i navigaciju.

D1. DAISY CD player-i, reproduktori

D2. DAISY CD recorder-i, snimači

D3. DAISY Flash player-i, snimači i reproduktori

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

 

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

E. Asistivne tehnologije – pomagala koje osobama sa oštećenjem vida (slepim osobama) omogućavaju komunikaciju, orjentaciju i navigaciju

E1. Ultrazvučni štapovi

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

 

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

F. Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa oštećenjem vida (slepe osobe) za svakodnevni život / govorni uređaji

 

F1. Čitači oznaka i nalepnica

F2. Čitači, identifikatori boja - Color Identifier

F3. Govorne vage

  • Za merenje težine osobe
  • Kuhinjske vage

F4. Govorni merači pritiska

F5. Govorni i taktilni satovi

 

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

 

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

 

 G. Asistivne tehnologije – pomagala za osobe sa oštećenjem vida (slepe osobe) za  školovanje - obrazovanje

G1. Brajeve mašine - Pisaće mašine za slepe osobe

G2. Pribor za pisanje za slepe učenike

Slepi učenici (učenici oštećenog vida) za ručno pisanje na Brajevom pismu (Brajevoj azbuci) koriste Brajevu pisaću tablu i šilo. Papir mora biti dovoljno čvrst kako bi reljefne (taktilne) tačke bile otporne na prevlačenje prstima pri čitanju.

G3. Pribor za crtanje za slepe učenike

Posebno dizajniran pribor za crtanje za slepe učenike obuhvata: Table za crtanje, listove za crtanje i specijalne lenjire sa taktilnim oznakama

 G4. Govorni kalkulatori

Gloria Ferrari doo u svojoj ponudi ima :

Nazad na sadržaj: Asistivne tehnologije - pomagala za osobe oštećenog vida (slepe osobe)

Napisao:
dipl. ing Nebojša Marković,
dipl. def tiflolog Ivana Nikolić
ažurirano 04.06.2019.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.