Šta je to višestruka ometenost?
Višestruka ometenost podrazumeva prisutnost dve ili više ometenosti kod jedne osobe, pri čemu se može odrediti preovalađujuća ili primarna i tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi, primarno npr. mentalno retardiranoj", ili se primarna tj preovlađujuća ometenost ne može odrediti, pa tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi". U decu sa višestrukom ometenošću, prema Kriterijumu za razvrstavanje dece ometene u psihofozičkom razvoju, spadaju i autistična deca i omladina.

Kako nastaje višestruka ometenost?
Uzroci pojave višestruke ometenosti se ne razlikuju od uzroka nastanka pojedinačnih ometenosti, i zavisno od zavisno od ometenosti koje čine višestrukost, mogu biti iz grupe naslednih, stečenih, sredinskih faktora.

Ko su osobe sa višestrukom ometenošću?
Osobe sa višestrukom ometenošću su na primer: gluva mentalno retardirana lica, gluvo slepe osobe, gluve telesno invalidne osobe, mentalno retardirane telesno invalidne osobe, i tako dalje.

Nivoi - oblici - vrste višestruke ometenosti?
Razlikujemo sledeće oblike višestruke ometenosti:

  • višestruka ometenost koja označava postojanje dve ometenosti i bez mogućnosti utvrđivanja pretežne, tj. primarne;
  • višestruka ometenost sa naglašenom primarnom tj. pretežnom, koja označava prisustvo dve ometenosti i mogućnost odrećivanja pretežne;
  • višestruku ometenost sa ili bez naglašenom pretežnom tj. primarnom, koja označava prisutnost više od dve ometenosti kod osobe.

SPOSOBNOSTI - MOGUĆNOSTI osoba sa višestrukom ometenošću?
Prvenstveno u zavisnosti od vrsta prisutnih ometenosti, pretežne ometenosti a potom i svih ostalih ličnih odlika, nasleđenih dispozicija, stečenih veština i znanja, te nezaobilaznih brojnih sredinakih uticaja, možemo govoriti o sposobnosti samo svake ponaosob višestruko ometene osobe.

Kako primetiti kod deteta višestruku ometenost?
Opažanje pojave ikojeg već pomenutog znaka odstupanja od uobičajenog razvoja deteta, ili prisustvo više ovakvih znakova, razlog su za konsultovanje sa stručnim licem - pedijatrom, defektologom (oligofrenologom, tiflologom, surdologom, somatopedom).

Šta učiniti po otkrivanju, kome se obratiti?
Stručna pomoć se može dobiti u Dečjem ili Školskom dispanzeru i od pedijatra i od defektologa, od školskog defektologa, od lekara specijalista u Zdravstvenom centru.

Ko se bavi radom sa osobama sa višestrukom ometenošću?
Zavisno od ometenosti koje čine konkretnu višestrukost, primarnim radom sa ovim osobama se bave skoro svi profili diplomiranih defektologa: oligofrenolozi (za mentalnu retardaciju), surdolozi (za oštećenja sluha), tiflolozi (za oštećenja vida), logopedi (za govorne poremećaje), somatopedi (za telesna oštećenja, i smetnje i poremećaje u motornom funkcionisanju).

Zapošljavanje, rad, neophodni - specifični radni uslovi?
Takođe u zavisnosti od ometenosti koje sačinjavaju konkretnu višestruku ometenost neke osobe, kreću se i zahtevi za neophodnim specifičnim radnim uslovima, i uopšte mogućnostima zapošljavanja, tj. prethodno izbora zanimanja, obučavanja i obrazovanja.

Posebna pomagala, oprema, podrška?
Veoma je važno istaći da osobe, a posebno deca sa višestrukom ometenošću, nisu prosti zbir prisutnih ometenosti (npr. gluvoća + slepilo, ili mentalna retardacija + telesni invaliditet) već je kod njih prisutno kvalitativno novo stanje celokupne ličnosti koje predstavlja sasvim specifičan entitet i zahteva posebne rehabilitacione metode. Takođe dodatni faktor posebnosti je i varijetet intenziteta različitih oštećenja i ometenosti kod svake osobe, što ne dozvoljava nikakav oblik "ujednačavanja" u radu sa njima. Ovo se uvažava i zakonskim propisima koji regulišu norme rada u obrazovanju ove dece - naznačeno je da u jednom odeljenju ili grupi dece sa višestrukom ometenošću broj dece može biti maksimalno 6; dakle, uzeta je u obzir potreba isključivo individualnog pristupa u radu sa svakim ovakvim detetom, što ne dopušta veći broj dece tj. učenika u grupi.

 

Izvor: Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Vuk Karadžić" Sombor

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.