Od 23. maja obavezno zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 OD 23. MAJA OBAVEZNO ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

BEOGRAD - Preduzeća sa više od 20 zaposlenih radnika od 23. maja moraće da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju sredstva u fond za njihovu profesionalnu rehabilitaciju.

Od 23. maja počinje primena odredaba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje poslodavce podstiču da se više uključe na poboljšanje materijalnog položaja ove grupe stanovništva.

- Obaveza poslodavaca sa više od 20, a do 49 radnika je da zaposle jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavci sa većim brojem zaposlenih na svakih 50 radnika primaju po jednu osobu sa invaliditetom - navela je načelnica u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj Tatjana Prijić.

Prema njenim rečima, poslodavci  koji ne mogu da pronađu osobu sa invaliditetom, mogu da učestvuju u finansiranju zarada zaposlenih u Preduzeću za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili da nabavlja  proizvoda od određenih preduzeća koja zapošljavaju invalide.

Takođe, mogu da uplate penale u visini tri minimalne mesečne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju nisu zaposlili.
- Poreska uprava će kontrolisati izvršenje ove obaveze i to će se pratiti na mesečnom nivou - navela je načelnica u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Zaposlenje mogu tražiti sve osobe sa invaliditetom koje su taj status stekle po bilo kojem od ranijih propisa. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a 80 odsto njih nije zaposleno.

Izvor: Kurir (Ponedeljak, 17. Maj, 2010.| Autor: Agencija BETA)