Honda predstavila novu verziju čovekolikog robota Asimo

AsimoRobot, visok metar i 30 santimetara i težak 54 kilograma, može da trči šest kilometara na sat - dvostruko brže nego u prethodnoj verziji.

Novi Asimo ima 34 zglobova - 20 više od svog prethodnika - a opremljen je i mnoštvom novih optičkih, ultrazvučnih, kinestetičkih i drugih senzora. Ume da poslužuje goste kafom i da sa rukom u ruci šeta sa ljudima. Honda kaže da će Asimo dočekivati goste u jednoj od njenih poslovnih zgrada, u Tokiju.

Kompanija kaže da već razmišlja o vremenu kada će roboti sami donositi odluke. Kombinacija novih mehanizama za brzo reagovanje i nove tehnologije za kontrolu položaja tela omogućava Asimu da savija i okreće torzo radi održavanja ravnoteže. Takodje su rešeni problemi klizanja stopala i okretanja u vazduhu pri bržem kretanju.

Novi Asimo može da manevriše prema cilju bez zaustavljanja, putem uporedjivanja razlika izmedju informacija na zadatoj mapi i informacija o okolini, prikupljenih senzorima u nogama. Takodje može sam da menja pravac kretanja, kada senzori u nogama i senzori koji mu služe kao oči, detektuju neku prepreku. Registrovanjem pokreta ljudi, putem vizuelnih senzora i novih senzora za pritisak ugradjenih u ručne zglavke, Asimo može da korača sinhrono sa ljudima, da daje i prima objekte, da se skladno rukuje i korakne napred ili nazad, ako mu neko privuče ili odgurne ruku. Honda kaže da neće prekinuti sa unapredjivanjem robota Asimo.

Izvor: Glas Amerike

objavljeno: decembar, 2006.