G-din Joe Sullivan iz kompanije Duxbury Systems počastvovan je titulom STEM inovatora u Beloj kući u zajednici osoba sa invaliditetom kao "Šampion promene"

 

WASHINGTON, DC - U ponedeljak, 7-og maja Bela kuća počastvovala je 14 pojedinaca kao Šampione promene (Champions of Change) za vođstvo na polju nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike za osobe sa invaliditetom u obrazovanju i zapošljavanju.

 

"STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Nauka, Tehnologija, Inženjering i Matematika) - obrazovna koalicija)" je od vitalnog značaja za Američku budućnost u obrazovanju i zapošljavanju, pa je samim tim, neophodno učešće osoba sa invaliditetom obzirom da ove osobe mogu doprineti razvoju i imati koristi od STEM-a (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Nauka, Tehnologija, Inženjering i Matematika) - obrazovna koalicija)" rekao je Kareem Dale, specijalni pomoćnik predsednika za politiku invalidnosti (Disablity Policy). "Lideri koje smo izabrali kao Šampione promene dokazuju da se osobe sa invaliditetom kada dostignu određeni nivo samostalnosti, mogu isticati u STEM-u (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Nauka, Tehnologija, Inženjering i Matematika) - obrazovna koalicija)", razvijati nove proizvode, dolaziti do novih naučnih saznanja, voditi uspešno poslovanje i podjednako doprinositi ekonomskoj i obrazovnoj budućnosti naše zemlje".

Program Šampioni promene (Champions of Change) osmišljen je kao deo inicijative Pobedimo budućnost (Winning the Future) predsednika Obame. Svake nedelje, ističu se različiti sektori i grupe Šampiona počev od edukatora za preduzetnike pa sve do lidera zajednica. Ovi Šampioni ističu se svojim radom i pomažu u očuvanju zajednica.

Da bi ste uživo pratili ovaj događaj, posetite www.whitehouse.gov/live u 13:30 po istočnom vremenu 7-og maja.

Joseph Sullivan je predsednik Duxbury Systems, Inc., male kompanije koja je specijalizovala softver za slepe od svog osnivanja 1975. godine, koja sada ima dvoje slepih zaposlenih osoba i koja nudi program (softver) za prevođenje na Brajevo pismo na više od 130 jezika širom sveta. Takođe je radio u mnogim komitetima koji se odnose na Brajevo pismo, uključujući komitete za opismenjavanje na Brajevom pismu i računarskom Brajevom pismu Uprave za Brajevu pismenost Severne Amerike, bio je predsedavajući projektom podkomiteta Unified English Braille (UEB) (Jedinstvena Brajeva azbuka) međunarodnog saveta za Englesku Brajevu azbuku (International Council on English Braille (ICEB)), a sada trenutno radi u UEB komitetu za održavanje ICEB-a (International Council on English Braille). Joe veruje da je Brajevo pismo ključno za pismenost slepih osoba, da je pismenost ključna za informisanost građanstva, a da je informisano građanstvo od suštinskog značaja za civilizaciju.

G-din Joe je veoma zahvalan na ovoj počasti i sa zadovoljstvom ju je prihvatio, ali nažalost nije u mogućnosti da prisustvuje prijemu zbog svog obaveznog prisustva sastancima komiteta Međunarodnog Saveta za Brajevo pismo na Engleskom jeziku (International Council on English Braille) u Južnoj Africi od 4. maja do 18. maja.