Objavljena engleska verzija JAWS-a 11

St. Petersburg, Florida, 19. oktobar 2009.

Kompanija Freedom Scientific, Inc, je objavila verziju 11 vodećeg čitača ekrana (screen readera) za slepe i slabovide korisnike računara u svetu JAWS.

Novo izdanje obuhvata funkcije koje će proširiti obrazovne mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja za slepe i slabovide korisnike računara na svim nivoima upotrebe računara. Nove funkcije uključuju Research It, Word Index, Slobodni softver DAISY player i posebno poboljšanja za Windows 7 uključujući UI Automation support i improved ARIA support.

Research It je nova funkcija koja omogućava korisnicima da brzo pristupe podacima u bilo kom programu i posle se vrate na ono što su prethodno radili. Upotrebom svega nekoliko tastera mogu se pretražiti podaci i dobiti informacije kao što su definicije reči, Wikipedia rezultati, vremenske prilike, vesti ili sportski rezultati. Kada se završi sa pregledom  informacija, jednostavno se pritisne ESCAPE i vraća se na prethodnu aktivnost.  Sve što vam treba za Research It sa JAWS 11 je internet konekcija (veza). Tu je veoma sveobuhvatni Research It Developer's Guide koji omogućava da pojedinci ili organizacije menjaju Research It onako kako im odgovara za lakše nalaženje podataka na internetu i unapređenje poslovne efikasnosti.

Za više informacija poslušajte September FSCast, gde se o ovim i drugim funkcijama detaljno govori. Takođe poslušajte i August 2009 FSCast, i pogledajte  Šta je novo (What's New page).

Originalni članak:

JAWS 11 is released