Evropska platforma za borbu protiv siromastva i socijalne iskljucenosti

U prilogu: tekst Platforme na srpskom jeziku (doc), i tekst prateceg dokumenta "Spisak kljucnih inicijativa"(doc).

Tim za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromastva pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije preveo na srpski jezik Evropsku platformu za borbu protiv siromastva i socijalne iskljucenosti, usvojenu u decembru 2010. godine kao jednu od kljucnih inicijativa koje prate Strategiju pametnog, odrzivog i inkluzivnog rasta "Evropa 2020."

Evropska platforma za borbu protiv siromastva i socijalne iskljucenosti kljucni je strateski dokument EU kojim se utvrdjuju prioriteti i aktivnosti u cilju smanjenja siromastva i socijalne iskljucenosti do 2020. godine.

Sadrzina Platforme je od izuzetnog znacaja za Republiku Srbiju u procesu evropskih integracija jer predvidja da ce u okviru procesa prosirenja EU Evropska komisija obezbediti prihvatanje ciljeva Platforme od strane zemalja obuhvacenih procesom prosirenja. Iz tog razloga, Platformu je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja i sprovodjenja relevantnih politika, projekata i ostalih aktivnosti koje vode ili u kojima ucestvuju sve zainteresovane strane u Republici Srbiji.

Dokument je dostupan i na Internet prezentaciji www.inkluzija.gov.rs