Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva:

Poštovane koleginice i kolege,

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije/Sektorom za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, domaćim i međunarodnim partnerima, pripremili su osmo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Vodič se može preuzeti na strani http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/8-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html

Ovaj vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju programskih i projektnih aktivnosti na raspolaganju nevladinim organizacijama, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima. Ovaj Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo po čitavoj Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga redovno objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

 

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i
međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je u protekle četiri godine, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da budućim korisnicima kao što su: nevladine organizacije, opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci, pruži pouzdane podatke o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora kao i državnih institucija i na taj način omogući im uvid u sredstva za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Namera autora Vodiča bila je da publikovanjem podataka doprinese kako društvenom tako i ekonomskom poboljšanju života građana u Srbiji, kao i da podstakne saradnju izmedju različitih aktera sa sličnim sadržajima rada.

Podsećanja radi, napominjemo da su se u prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije osmo izdanje sadrži informacije o 100 donatora, od čega je čak 41 domaći. Ovaj podatak ukazuje na smanjenje izvora finansiranja iz inostranstva i istovremeno primetno povećanje sredstava koja dolaze iz domaćih izvora. Ovo je u saglasnosti sa istraživanjem o stanju nevladinog sektora u Srbiji objavljenog 2009. godine,  koje ukazuje na ovaj trend i na činjenicu da se međunarodno finansiranje još uvek ne može u potpunosti zameniti domaćim izvorima. Takođe, isto istraživanje potvrđuje značaj Vodiča u prethodnim godinama, jer je nedostatak informacija o konkursima i mogućnostima prijavljivanja projekata, u odnosu na isto istraživanje iz 2005. godine, prestao da bude vodeći problem sa kojim se suočavaju NVO u potrazi za sredstvima.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju gotovo svakodnevno ažuriranje, molimo zainteresovane organizacije/donatore da o novinama u svojim programima blagovremeno obaveste članove tima Građanskih inicijativa odgovornih za ovu bazu podataka, kako bi se periodično vršile izmene. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane, da redovno proveravaju vebsajtove potencijalnih donatora cak i kada je nekom od programa objavljenog u ovom izdanju Vodiča istekao rok, jer je moguće objavljivanje novih konkursa i javnih poziva, u skladu sa strateškim opredeljenjima svakog pojedinačnog donatora.

Građanske inicijative, www.gradjanske.org

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.