Osmi vodic kroz potencijalne domace i inostrane izvore finansiranja

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva:

Poštovane koleginice i kolege,

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije/Sektorom za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, domaćim i međunarodnim partnerima, pripremili su osmo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Vodič se može preuzeti na strani http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/8-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html

Ovaj vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju programskih i projektnih aktivnosti na raspolaganju nevladinim organizacijama, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima. Ovaj Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo po čitavoj Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga redovno objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

 

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i
međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je u protekle četiri godine, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da budućim korisnicima kao što su: nevladine organizacije, opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci, pruži pouzdane podatke o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora kao i državnih institucija i na taj način omogući im uvid u sredstva za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Namera autora Vodiča bila je da publikovanjem podataka doprinese kako društvenom tako i ekonomskom poboljšanju života građana u Srbiji, kao i da podstakne saradnju izmedju različitih aktera sa sličnim sadržajima rada.

Podsećanja radi, napominjemo da su se u prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije osmo izdanje sadrži informacije o 100 donatora, od čega je čak 41 domaći. Ovaj podatak ukazuje na smanjenje izvora finansiranja iz inostranstva i istovremeno primetno povećanje sredstava koja dolaze iz domaćih izvora. Ovo je u saglasnosti sa istraživanjem o stanju nevladinog sektora u Srbiji objavljenog 2009. godine,  koje ukazuje na ovaj trend i na činjenicu da se međunarodno finansiranje još uvek ne može u potpunosti zameniti domaćim izvorima. Takođe, isto istraživanje potvrđuje značaj Vodiča u prethodnim godinama, jer je nedostatak informacija o konkursima i mogućnostima prijavljivanja projekata, u odnosu na isto istraživanje iz 2005. godine, prestao da bude vodeći problem sa kojim se suočavaju NVO u potrazi za sredstvima.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju gotovo svakodnevno ažuriranje, molimo zainteresovane organizacije/donatore da o novinama u svojim programima blagovremeno obaveste članove tima Građanskih inicijativa odgovornih za ovu bazu podataka, kako bi se periodično vršile izmene. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane, da redovno proveravaju vebsajtove potencijalnih donatora cak i kada je nekom od programa objavljenog u ovom izdanju Vodiča istekao rok, jer je moguće objavljivanje novih konkursa i javnih poziva, u skladu sa strateškim opredeljenjima svakog pojedinačnog donatora.

Građanske inicijative, www.gradjanske.org