Touch Sight – Fotoaparat za slepe

Dodirni pogled, foto aparat za slepeTouch Sight je za sada samo koncept, fotoaparat koji bi omogućavao slepima da fotografišu i dodiruju fotografije. Umesto LCD monitora kakav imaju digitalni fotoaparati, Touch Sight bi imao Brajev displej (Brajev red). On bi prikazivao 3D sliku tako što bi je pomoću tačkica reljefno prikazao na površinu, a korisnik (slepa i slabovida osoba) bi mogao dodirom da je posmatra.

Korisnici (slepi i slabovidi) bi mogli da raspoređuju svoje fotografije putem sistema koji snima zvuk tri senkunde nakon što se pritisne dugme za slikanje. Zvuk i slika se tako objedinjuju i mogu se razmenjivati sa drugima koji imaju Touch Sight aparate.

Ču je u svojim istraživanjima otkrio da je najoptimalniji položaj za držanje kamere na čelu. U jednom Centru za slepe u Izraelu, nastavnik koji predaje fotografiju na kursu za slabovide, je otkrio da je najbolji način da se kamera drži na mestu "trećeg oka" na čelu kako bi se stabilizovali i kamera i cilj. Instruktor tvrdi da slepi nemaju problema sa procenom rastojanja je imaju veoma izoštrena druga čula, posebno čulo sluha. Šum vetra u granju drveća može ukazati na rastojanje, toplota od Sunca ili stone lampe ukazuje na izvor toplote i svetlosti.

Ideja je osvojila međunarodnu nagradu za izuzetnost u dizajnu, a osmislio je dizajner Ču Li, iz kineskog Samsunga sa prijateljima (Chueh Lee, Liqing Zou, Ning Xu, Saiyou Ma, Dan Hu, Fengshun Jiang & Zhenhui Sun).

Izvor: Yanko design

objavljeno: avgust, 2008.

Tema: Slepi i slabovidi, operacija oka, lečenje očnih bolesti, nove tehnologije/pomagala za slepe i slabovide osobe

Dodirni pogled, foto aparat za slepe Dodirni pogled, foto aparat za slepe Dodirni pogled, foto aparat za slepe