“Tasteri omogućavaju savladavanje načina učenja nasuprot savladavanju osećanja bespomoćnosti.“,
    Sallivan i Lewis (2000).

Savladavanje rada na računaru pomoću tastera omogućava detetu sa smetanjama u razvoju samostalno korišćenje računara, a samim tim i samostalno organizovanje i odlučivanje o aktivnostima slobodnog vremena, što dovodi do emotivnog zadovoljstva, povećavanja samopouzdanja i zadovoljstva zbog samostalnosti u radu i svakodnevnim aktivnostima, takođe se razvija i pažnja, auditivna i vizuelna percepcija, shvatanje uzroka i posledice...

Predstavljene faze i igrice namenjene su savladavanju rada na računaru pomoću tastera deci koja zbog svojih razvojnih smetnji mogu da savladaju rad sa samo jednim ili dva tastera. Ali se ove igrice i faze mogu koristiti i kao početak, odnosno, uvod u savladavanju rada sa četiri i više tastera, kod dece sa motoričkim smetanjama.

Naredne faze savladavanja rada na računaru pomoću tastera predstavljaju faze koje su preuzete iz priručnika “Switch Progression Road Map” iz 2011. godine, autora Ian Bean-a, i koje su prilagođene lako dostupnim, besplatnim, online igricama.
Početne faze namenjene su usmeravanju pažnje deteta na dešavanje na ekranu, razvijanju interesovanja za računar, savladavanju uzročno-posledičnih veza, otkrivanju da se neposredna okolina može kontrolisati, i tek kada se to savlada prelazi se na savladavanje samostalne igre pomoću tastera.

1. UČINI DA SE NEŠTO DESI
1.1. PRITISNI I ZADRŽI
1.2. PRITISNI I PUSTI
1.3. PRITISNI IZNOVA

2. IGRA SA DVA TASTERA
2.1. UKLJUČI/ISKLJUČI

3. KORIŠĆENJE JEDNOG TASTERA
3.1. POP UP
3.2. POZICIONIRANJE

4. Obeležavanje i izbor željene opcije upotrebom jednog ili dva tastera

5. IGRICE ZA SAMOSTALNU IGRU POMOĆU TASTERA

 

1. UČINI DA SE NEŠTO DESI

Ova faza usmerena je na otkriće deteta da manipulacijom tastera može dovesti do nekog dešavanja/aktivnosti na ekranu monitora.

 

1.1. PRITISNI I ZADRŽI

Ovo je najjednostavniji način savladavanja faze „Učini da se nešto desi!“ u kojoj dokle god dete drži taster pritisnutim, na ekranu monitora se nešto dešava.

PRESS TO MOVE

Igrica u kojoj se izabrani objekat pomera u željenom pravcu dokle god se taster drži pritisnutim.
http://www.shinylearning.co.uk/freegames/presstomove.shtml

 

BALLON BANG

Naduvavanje balona držanjem tastera pritisnutim, sve dok ne dođe do igle i ne pukne, ali odmah se pojavljuje sledeći balon. Ukoliko se taster ne drži pritisnutim, ništa se ne dešava.
http://www.shinylearning.co.uk/freegames/balloonbang.shtml

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

1.2. PRITISNI I PUSTI

Jednim pritiskom tastera dolazi do aktiviranja animacije koja traje određeni vremenski period.

NGfL exper patterns

Predstavlja igricu u kojoj jedno pritiskanje tastera dovodi do animacije koja traje određeni vremenski period. Za vreme trajanje animacije pritiskanje tastera ne dovodi do bilo kakve promene.

NGfL exper shapes

Isto kao prethodna igrica, ali su u pitanju oblici koji se kreću po ekranu.

NGfL 1 press object

Pritiskom tastera dolazi do pojave objekta koji se kreću po ekranu.

NGfL 1 press patterns

Pritiskom tastera dolazi do raznih animacija na ekranu koje traju određeni vremenski period.

Sve ove igrice se nalaze u paketu igrica koji se može skinuti sa
http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher

 

FOLLOW THE ANIMAL

Jednim pritiskom tastera dolazi do kretanja životinje po ekranu, s’jedne na drugu stranu.
http://papunet.net/_games/_ensipelit/seuraa_elainta/?lang=en

 

EASY FIREWORKS SENZORY GAME

Pritiskanjem tastera na ekranu dolazi do vatrometa.
http://www.specialbites.com/Easy-Sensory-Games-for-special-needs/Fireworks-sensory-switch-and-touchscreen-games/Fireworks-online-sensory-switch-and-touchscreen-activity-for-special-needs-students.html

 <- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

1.3. PRITISNI IZNOVA

U ovoj fazi neophodno je da dete iznova i iznova pritiska taster kako bi se aktivnost na ekranu monitora dešavala. Ukoliko nema pritiskanja tastera, nema ni aktivnosti/dešavanja.

NGfl 3 press objects

Igrica u kojoj svaki pritisak tastera dovodi do pojave objekta i zvuka. Nakon određenog broja ponavljanje ove aktivnosti dolazi do zanimljive animacije.

NGfl 3 press patterns

Igrica u kojoj svaki pritisak tastera dovodi do pojave zanimljivih šablona praćenih zanimljivim zvukom. Nakon određenog broja ponavljanje ove aktivnosti dolazi do zanimljive animacije.

NGfl 5 press linear

Igrica u kojoj svaki pritisak tastera dovodi do pojave zanimljivih linearnih šablona praćenih zanimljivim zvukom. Nakon određenog broja ponavljanje ove aktivnosti dolazi do zanimljive animacije.

NGfL 5 press scenes

Igrica u kojoj svako pritiskanje tastera dovodi do pojave nekog drugog dela slike na ekranu. Nakon određenog broja ponavljanje ove aktivnosti dolazi do zanimljive animacije.

Sve ove igrice se nalaze u paketu igrica koji se može skinuti sa
http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher

 

FIND THE ANIMAL

Igrica u kojoj je slika životinje sakrivena ispod gomile lišća. Pritiskanjem tastera dolazi do nestanka jednog po jednog lista i pojavljivanja sakrivene životinje. Kada se ukloni i poslednji list dolazi do zanimljive animacije, kao nagrade.
 http://papunet.net/_games/_ensipelit/etsi_elain/?lang=en

 

Trenutno nije dostupno
TINY TUMBLE BUBBLE ART

Igrica u kojoj dete pomoću jednog tastera boji izabranu sliku. Na ekranu se pojavljuje jednostavna slika, kao i baloni, koji se kreću sa dna ekrana ka vrhu. Pritiskanjem tastera dolazi do pucanja balona i bojenja slike. Kada se slika oboji dolazi do zanimljive animacije.
Mana igrice je audio navigacija koja je na engleskom jeziku.
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tiny-tumble/games/tiny-tumble-bubble-art-game/

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

2. IGRA SA DVA TASTERA

Faza „Igra sa dva tastera“ usmerena je na otkrivanje, odnosno procenu da li je dete sposobno za manipulaciju sa dva tastera ili će dalje osposobljavanje biti usmereno na rad sa jednim tasterom.

 

2.1. UKLJUČI / ISKLJUČI

Ova faza podrazumeva aktivnosti u kojoj tasteri imaju u potpunosti različite funkcije, odnosno aktiviranje i zaustavljanje igrice. U ovoj fazi dete počinje da kontroliše aktivnosti na ekranu monitora.

 

Trenutno nije dostupno

GANGNAM STYLE

Ova igrica se može skinuti na računar i ima više opcija, od kojih je jedna da se pomoću jednog tastera pokreće projekcija slajdova i muziku, a drugim se ona zaustavlja.
http://www.ianbean.co.uk/programs.html

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

3. KORIŠĆENJE JEDNOG TASTERA

3.1. POP UP

Pritiskanje tastera kada se određeni objekat pojavi na ekranu monitora.

NGfL timed popup

Igrica u kojoj se animacija aktivira ukoliko se taster pritisne kada se oblik pojavi na monitoru. Pritiskanje tastera kada na monitoru nema oblika, ne dovodi do aktivnosti, odnosno animacije.

NGfL timed popupsound

Isto kao prethodna, ali je pojava oblika praćena zvukom.

NGfL timed popupani

Isto kao prethodna, ali umesto oblika pojavljuju se životinje.

Sve ove igrice se nalaze u paketu igrica koji se može skinuti sa
http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher

 

TELETABIS PEEKABOO

Ova igrica predstavlja žmurke sa teletabisima u kojoj dete treba da kada se teletabis pojavi pritisne taster. Igrica nema verbalne naloge, već zanimljivu audio pozadinu, koja je različita pri tačnom ili netačnom odgovoru.
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies/games/teletubbies-hideandseek

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

3.2. POZICIONIRANJE

Pritiskanje tastera kada se određeni objekat nađe na određenom mestu ekrana monitora.

NGfL timed target

Igrica u kojoj se na ekranu nalazi kvadrat, a objekat se kreće. Ukoliko se taster pritisne kada se objekat nalazi u kvadratu dolazi do animacije, a ukoliko se pritisne u nekom drugom momentu ništa se neće desiti.

Nalazi se u paketu igrica koji se mogu skinuti sa
http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher

 

BOMB ZONE

Na ekranu se nalaze 3 kruga i crvene loptice koje se kreću po ekranu. Pritiskom na taster sve loptice koje su u tom momentu nalaze u krugu, eksplodiraju. Potrebno je da iz pet pokušaja unište sve loptice. Treba sačekati trenutak kada ima najviše lopitica u krugovima. Igrica se preuzima i igra of-line.
http://www.reanimation.co.uk/

 

TRICK OR TREAT 

Ovo je igra pucanja. Objekti se kreću sa leve na desnu stranu, na sredini je nišan i kada se objekat nađe na nišanu, potrebno je pritisnuti taster.
http://www.specialbites.com/switch_games_for_special_needs/pumpkin-trick-or-treat-switch-game/Pumpkin-trick-or-treat-switch-timing-games-for-the-inclusive-classroom.html

 

4. Obeležavanje i izbor željene opcije upotrebom jednog ili dva tastera

Da bi mogli da naučimo dete da tastere koristi samostalno, neophodno je da razumemo na koji način oni omogućavaju upravljanje, manipulaciju računarom i igricama.

Dakle, manipulacija računarskim aplikacijama pomoću tastera se izvodi na sledeći način:

 • Obeležavanje željene opcije
 • Izbor željene opcije.

U zavisnosti da li će dete koristiti jedan ili dva tastera prethodne radnje će se izvoditi na sledeći način:

 • UPOTREBOM JEDNOG TASTERA

Kod upotrebe samo jednog tastera, računar je taj koji obeležava date opcije na ekranu, a korisnik treba da prati obeležavanje i kada je željena opcija obeležena da pritisne taster kako bi je izabrao. Dakle, to se izvodi na sledeći način:

 • Obeležavanje željene opcije

Računar sam obeležava opcije, jednu po jednu (uokviruje opciju koja će pritiskom na taster biti izabrana). Svaka opcija će biti obeležena određeni vremenski period u okviru kojeg korisnik ima mogućnost da je izabere.

 • Izbor željene opcije

Pritiskom na taster korisnik bira obeleženu opciju.

 • UPOTREBOM DVA TASTERA

Kod upotrebe dva tastera, korisnik je taj koji obeležava opcije (jednim tasterom) i bira obeleženu opciju (drugim tasterom).

 • Obeležavanje željene opcije

Pritiskom na taster, korisnik obeležava/prelistava opciju po opciju, sve dok ne dođe do željene.

 • Izbor željene opcije

Kada je željena opcija obeležena, pritiskom na drugi taster, korisnik je bira.

Naredni koraci u savladavanju rada sa tasterima, kao i igrice koje su prezentovane namenjene su savladavanju prethodno objašnjenih koraka. 

NGfL timed choisescan

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora pomoću  jednog tastera.

Na ekranu se pojavljuju 2 oblika, od kojih je jedan obeležen, pritiskom tastera dolazi do animacije tog oblika. A ukoliko se sačeka određeni vremenski period računar će sam obeležiti drugi oblik, tako da dete može da napravi izbor koju će animaciju da gleda.

Nalazi se u paketu igrica koji se mogu skinuti sa
http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher

 

PRE MOUSE

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora kako pomoću  jednog, tako i sa dva tastera. U okviru podešavanja se bira da li će se igrica igrati sa 1 ili 2  tastera. Nakon toga se bira junak igrice. Svaki junak ima drugačiju ulogu, patuljak igra i peva, jež kopa...Može se skinuti sa sajta
http://www.sarahgreenland.com/downloads.htm

 

STAR-TASTIC CAPTAIN JAKE

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora kako pomoću  jednog, tako i sa dva tastera.
Cilj igrice je da kapetan Jake odvede vanzemaljca na njegovu rodnu planetu.
Kod igre sa 2 tastera, 1 taster dovodi do kretanja rakete, a drugi do menjanja pravca kretanja.
Kada se igra sa jednim tasterom na dnu ekrana postoje dva kvadrata, jedan za kretanje, drugi za promenu pravca. Taster ima funkciju onog kvadrata koji je obeležen (obeleženi kvadrat je oivičen žutom bojom).
Mana igrice je audio navigacija na engleskom.
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/games/tweenies-startastic/

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

5. IGRICE ZA SAMOSTALNU IGRU POMOĆU TASTERA

 

SNAIL GAME

Hranjenje puža jagodama koje mu daju energiju da se popne uz brdo i izbegavanje kamenja koja se kotrljanju niz brdo, tako što pritiskanje tastera dovodi do sakrivanja puž u kućicu. Ponovnim pritiskanjem tastera puž izlazi iz kućice i nastavlja svoj put.
http://papunet.net/_games/_tarkkuuspelit/etana/?lang=en

 

BRANSTON AND LOST MACHINE

Predstavlja istraživačku igricu u kojoj se sve aktivnosti glavnog junaka kontrolišu jednim tasterom.

 • Pritisni i zadrži- držanje tastera pritisnutim dovodi do kretanja junaka igrice;
 • Pritisni i pusti- jednim pritiskom tastera dolazi do menjanja pravca kretanja;
 • Pritisni iznova – brzim, višestrukim pritiskanjem tastera dolazi do penjanja uz merdevine, otvaranja vrata…

Mana igrice su audio i tekstualne informacije koje su na engleskom jeziku.
https://www.donationcoder.com/Contests/agame/entries/Branston/Branston.swf

 

SWITCH INVADERS

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora pomoću jednog tastera.
Pritiskanjem tastera dolazi do istovremenog pucanja i promene smera kretanja. Cilj igrice je uništiti vanzemaljce pre nege što oni dođu do vas.
http://www.senteacher.org/download/78/SwitchAccessibleSpaceInvaders.html

 

COLORING EXERSIZES 1

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora pomoću dva tastera.
Igrica u kojoj se boje jednostavne slike, koje se sastoje od nekoliko delova. Prvi korak u igrici je izbor slike. Bojenje izabrane slike vrši se prelistavanjem boja, odnosno boje se redom obeležavaju jednim tasterom i kada se dođe do željene boje, drugim tasterom se bira. Nakon toga se na isti način bira deo slike koji će se obojiti u izabranu boju.
http://papunet.net/_games/_piirustustehtavat/varitys/?xml=painike_en&lang=en

 

COLORING EXERSIZES 2

Isto kao prethodna igrica.
http://papunet.net/_games/_piirustustehtavat/varitys/?xml=varitys_en&lang=en

 

MEMORY GAME WITH COLORS AND SHAPES

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora pomoću dva tastera.
Uobičajena igra memorije u kojoj se jednim tasterom bira karta koja će se otvoriti, a drugim se otvara.
http://papunet.net/_games/_korttipelit/muistipeli/?g=a2en&lang=en

 

WILD CARD

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora kako pomoću  jednog, tako i sa dva tastera.
Ovo je igrica sa većim brojem opcija, u kojoj se sličice mogu uparivati, klasifikovati, otkrivati šta se krije, igre memorije, pronalaženje drugog dela slike…
http://www.shinylearning.co.uk/products/wildcard.shtml

 

RECYCLE SORTER

Igrica u kojoj se dete uči recikliranju, razvrstavanjem otpada, stakla, metala, plastike. Na dnu ekrana se nalazi kanta sa određenom vrstom otpada, audio poruka govori koji otpad treba da se pronađe. Iznad kante se nalaze 4 sličice, koje računar može sam da obeležava. Tačan odgovor vodi dete na sledeće pitanje, a netačan do nestanka izabrane slikei ponovnog postavljanja pitanja.
http://www.senteacher.org/download/44/RecycleSort.html

 

HARRY POTTER

Ovo je igrica bacanje lopte sa Harry Potter-om,a  namenjena je deci ocuvane inteligencije.
Jednim tasterom se  određuje gde će se lopta baciti a drugom se zamahuje (pritiskanjem i zadržavanjem tastera) i baca (puštanjem tastera).
http://harrypotter.warnerbros.co.uk/games/quidditch/chaser.html

 

SPACE IS KEY 1

Igrica namenjena za pravljenje samostalnog izbora pomoću  jednog tastera, namenjena je deci očuvanih intelektualnih kapaciteta.
Ovo je igrica u kojoj dete treba da prati objekat (kvadrat) i da neposredno pre nego što on udari u prepreku na putu pritisne taster kako bi objekat preskočio prepreku i nastavio dalje.
http://www.onebuttongames.com/games/12/space-is-key.html

 

SPACE IS KEY 2

http://www.onebuttongames.com/games/13/space-is-key-2.html

 

<- Nazad na spisak Besplatne igrice za savladanje rada na računaru pomoću tastera

 

Priredila Sanja Denić, defektolog, mart 2014.

ažužurirao dipl. ing Nebojša Marković

 

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.