Uređaji za igru, zabavu i učenje

Soundbeam assistive music technology

 Soundbeam je asistivna muzička tehnologija Soundbeam koristi ultrazvučne senzore za otkrivanje kretanja - velikog ili malog - i to prevodi u zvukove. Dolazi sa unapred učitanim „setom zvukova“ koji se kreće od numera koje omogućavaju istraživanje i izvođenje različitih žanrova - bluz, klasični, do improvizacionih zvučnih pejzaža i drugih muzičkih načina sviranja. Potpuno je podesiv tako da korisnik može da prilagodi razne skupove zvukova i da ih sačuva. Soundbeam 6 ima na raspolaganju mnoštvo instrumenata, pratećih numera i zvučnih efekata.

Opširnije: Soundbeam assistive music technology

Beamz - Inclusive, interactive music

BeamzBeamz is an interactive music system that uses lasers to trigger musical instruments, sound effects, songs and more. Here’s the thing, it’s not about the music, it’s about using music to differentiate instruction, convey early learning concepts, develop innovative therapy protocols and address the needs of wide range of special education populations.

Opširnije: Beamz - Inclusive, interactive music

All-Turn-It Spinner

All-Turn-It Spinner

All-Turn-It Spinner pruža deci, studentima i učenicima sa fizičkim ili kognitivnim invaliditetom brojne mogućnosti da stupe u kontakt sa svojim vršnjacima u različitim situacijama i aktivnostima u odeljenju i drugim životnim situacijama.
Omogućava slučajni izbor i idealan je za igranje igara kao što su Bingo, može poslužiti kao alternativa za bacanje kocke i drugo.

Opširnije: All-Turn-It Spinner