Osnovni uređaji za komunikaciju koji se više ne proizvode

VideoBrix Personal Video Communicator

VideoBrix Personal Video Communicator:

VideoBrix je brzo i pouzdano rešenje za postizanje bogate komunikacije porukama i podsetnicima kada su vam potrebni. Bilo da se radi o dnevnom rasporedu u učionici ili poruci koju ostavljate svom detetu kod kuće, sigurno postoji još hiljade mesta gde možete koristiti VideoBrix koji je posebno pogodan za učenike i decu sa autističnim spektrom poremećaja.

Opširnije: VideoBrix Personal Video Communicator