Osnovni uređaji za komunikaciju

Sličice za komunikaciju

GoTalk One

Express ONE

Sličice za komunikaciju su elektronska komunikaciona pomagala (asistivne tehnologije) za osobe sa telesnim i kongitivnim invaliditetom, sadrže sliku i vidljivi taster. Tasterom se pokreće reprodukcija prethodno snimljenog kratkog tonskog zapisa (najčešće glasa). Rade na baterije.

Opširnije: Sličice za komunikaciju

Uređaji za igru, zabavu i učenje

All-Turn-It Spinner

All-Turn-It Spinner pruža deci, studentima i učenicima sa fizičkim ili kognitivnim invaliditetom brojne mogućnosti da stupe u kontakt sa svojim vršnjacima u različitim situacijama i aktivnostima u odeljenju i drugim životnim situacijama.
Omogućava slučajni izbor i idealan je za igranje igara kao što su Bingo, može poslužiti kao alternativa za bacanje kocke i drugo.

Opširnije: Uređaji za igru, zabavu i učenje

StepPad

StepPad

Powerful, easy-to-use, cognitive support tool for multi-step tasks

The new StepPad is a powerful yet easy-to-use cognitive support tool for people who have trouble completing multi-step tasks independently. Directions that you record are played back in sequence, one step at a time, to prompt the user on what to do next. The StepPad functions well as both a short-term teaching tool and a long-term adaptive aid.

Opširnije: StepPad