Aktivacija softvera za slepe Freedom Scientific putem ILM

Aktivacija se vrši na FSActivate.com (http://www.freedomscientific.com/_vti_Activate/FSActivate.asp), koji podržava sledeće Freedom Scientific proizvode: JAWS, MAGic, WYNN 4.0, i sve novije verzije ovih proizvoda.

Na ovoj veb stranici možete da:

 

- - -

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, Freedom Scientific, Inc.

Dodatno: Uputstvo za aktiviranje JAWS

Povezani tekstovi: JAWS ® screen reading software (JAWS - Job Access With Speech ),  MAGic, WYNN