Dozatori - posude i kašike za merenje kod kuvanja

Plastične posude i kašike za merenje tečnosti i praškastih materijala sa brajevim oznakama.

Kašike za merenje sa brajevim oznakama

Kašike za merenje sa brajevim oznakama

Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju: 1, 2, 5 i 15 ml.

Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju.

Cena:
- Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju: 22 EUR + PDV (ako se placa)
- Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju: 45 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Posude za merenje sa brajevim oznakama

Posude za merenje sa brajevim oznakama

 

Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju: 60, 80, 125 i 250 ml.

Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju.

Cena:
- Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju: 17 EUR + PDV (ako se placa)
- Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju: 35 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.