Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32 - 1. Izgled i delovi GoTalk Express 32

Sadržaj: Izgled i delovi GoTalk Express 32:

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.
1.1. Prednja strana GoTalk Express 32.
1.2. Poleđina.

 

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.

 

Prednja strana GoTalk Express 32.

GoTalk Express 32
 1. LED (svetleće diode) tastera za snimanje poruka.
 2. Tasteri za snimanje poruka.
 3. Umetak za prekrivače tastera
 4. Dugmad za kontrolu zvuka
 5. Dugme Play (Pusti)
 6. Dugme za promenu nivoa
 7. LED (svetleće diode) za prikaz nivoa (zeleno).
 8. LED (svetleća dioda) za režim snimanja/funkcijski režim.
 9. Mikrofon.
 10. Zvučnik.
 11. Plus dugme.

Reprodukcija više poruka uzastopno

Dužina snimanja: 9 sekundi po poruci

Težina: 1.0 kg.
Veličina: 36,2 cm x 25,4 cm x 4,5 cm.

Poleđina.

 1. Funkcijski režimi
 2. Baterije
 3. Brisanje nivoa
 4. Uključivanje / isključivanje (on/off)
 5. Dugme Snimi
 6. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
 7. Prekidač za prebacivanje između Standardnog i Ekspresnog metoda rada
 8. Džekovi (utičnice) za tastere.
 9. Džek (utičnica) za slušalice
 10. Džek (utičnica) za strujni adapter (punjač)
 11. Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
 12. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
GoTalk Express 32