Novo GPS rešenje za slepe osobe

Pokrenut na Freedom Scientific-ovom prenosnom računaru za slepe - PAC Mate OmniStreetTalk™ VIP nudi GPS navigaciju koja uzima u obzir jedinstvene potrebe slepih i slabovidih osoba (osoba sa oštećenjem vida). Ova aplikacija koristi tehnologiju Sendero Group za nalaženje najboljeg puta od tačke A do tačke B za vozila ili za pešake i informaciju prezentuje korisniku pomoću sintetizovanog glasa ili na Brajevom redu - displeju ili pomoću oba.

Jonathan Mosen, Freedom Scientific-ov potpredsednik za menadžment hardverskih proizvoda za slepe i slabovide osobe (osobe sa oštećenjem vida) kaže “StreetTalk VIP je moćno sredstvo za kretanje i upoznavanje okoline u realnom vremenu".

Mosen dodaje, “Tokom našeg detaljnog testiranja korisnika, ja sam koristio StreetTalk VIP na Novom Zealandu, u Australiji, Velikoj Britaniji, Kanadi, i u Sjedinjenim Državama. Ja mogu da sedim u svojoj sobi i da nađem sve informacije o mestima u blizini koja me interesuju. Korišćenjem virtualnog režima mogu da istražim okolne ulice još uvek sedeći u svojoj sobi i odlučim gde želim da idem pre prebacivanja na GPS prijem. Ako uzimam taksi, mogu ispisati put kojim treba da se ide za vozača ili jednostavno pratimo uputstva koja nam daje moj PAC Mate Omni. StreetTalk VIP mi daje veliki broj informacija i realnom vremenu, bilo da se vozim ili idem pešice. Volim samostalnost koju dobijam sa StreetTalk VIP-om i nikada ga ne ostavljam kod kuće.”

StreetTalk VIP je dostupan sa kartama za Kanadu, Zapadnu Evropu, Australiju i Novi Zeland.

Opširnije na StreetTalk™ VIP GPS za PAC Mate Omni™