Rešenja za skeniranje i čitanje

SARA - uređaj za skeniranje i čitanje za slepe

Starija gospođa skenira knjigu na SARIVideo - demo snimak

Freedom Scientific-ova SARA ™ (Scanning and Reading Appliance - uređaj za skeniranje i čitanje - skener koji čita i govori) je pristupačna i jednostavna za korišćenje. Odlično je rešenje za sa slabovide, slepe ili gluvo-slepe. SARA omogućava čitanje raznih štampanih materijala, uključujući knjige, dokumenta, poštu, novine, časopise, i drugo. Koristeći tehnologiju za prepoznavanje teksta (Optical Character Recognition - OCR), SARA prepoznaje tekst, prevodi ga u govor, a zatim pročita naglas.

Opširnije: SARA - uređaj za skeniranje i čitanje za slepe