Uređaji koji se više ne proizvode

PCEye Explore - koristite pogled, oko za upravljanje računarom

Ne proizvodi se više.
PCEye Explore pruža zabavan začin za učenje interakcije pogledom i omogućava pripremu za AAC. Ovo je jeftiniji uređaj za praćenje pogleda, oka koji otvara svet interakcije pogledom. Za naprednije korisnike koji žele da koriste softver za AAC preporučuje se korišćenje uređaja I+ ili PCEye Go.

Opširnije: PCEye Explore - koristite pogled, oko za upravljanje računarom

Tobii PCEye Go - upravljajte računarom pomoću oka - pogledom

Tobii PCEye Go i Pro - Pristupite svom računaru gledanjem (pogledom oka). Pristupite svom računaru pogledom  (gledanjem).
Tobii PCEye Go je računarska periferija koja praćenjem oka poboljšava pristupačnost računaru povećavajući brzinu rada zahvaljujući preciznoj interakciji sa pogledom. Ovaj uređaj zamenjuje standardnog miša, što vam omogućava da se krećete i kontrolišete desktop ili laptop računar koristeći samo svoje oči.

Opširnije: Tobii PCEye Go - upravljajte računarom pomoću oka - pogledom

Tobii CEye - Eye Control Module - moduo za upravljanje pokretima očiju

 Tobii CEye Prestala je proizvodnja Tobii CEye - Eye Control Module.
Za one osobe koje ne mogu da koriste ekran osetljiv na dodir i tastaturu,
ali im je potreba za komunikacijom još uvek od suštinskog značaja. Uključivanjem upravljanja očima i Tobii CEye: koristeći samo pokrete očiju, kada je CEye priključuren na Tobii C12 i C15 komunikacione uređaje, možete sklopiti prijateljstva i razgovorati, poslati e-mail, pretražiti net (surfovati) ili poslati tekst prijateljima.

Opširnije: Tobii CEye - Eye Control Module - moduo za upravljanje pokretima očiju